Murisin banka hesabındaki paranın mirascılar tarafından çekilebilmesi

 

Ölen kişinin banka hesabındaki paranın mirasçılar tarafından çekilmesi konusunda geçmişte gerek bankaların gerekse Yargıtay"ın değişik hukuk dairelerinin farklı görüş ve uygulamaları olmuştur. Kimi bankalar (özellikle devlet bankaları) diğer mirasçılardan bağımsız olarak tek başına başvuran mirasçıya miras payı oranında ödeme yapmayı kabul ederken, kimi bankalar ise paranın ödenebilmesi için mutlaka tüm mirasçıların birlikte başvurusunu şart koşmuştur. Öte yandan, Yargıtay 11. Hukuk Dairesi, 2006 yılına kadar, paranın “bölünebilir nitelikte” olmasından ötürü bankaya tek başına başvuran mirasçıya ödeme yapılması gerektiği yönünde kararlar verirken, 19. Hukuk Dairesi ise geçmişten bugüne (bir kısım bankalar gibi) ödeme için tüm mirasçıların birlikte başvurusunu aramıştır. Yıllar süren bu belirsizlikten sonra Yargıtay Hukuk Genel Kurulu"nun 27.9.2006 tarihli kararıyla bu konu, en azından Yargıtay açısından, netliğe kavuşmuş gözükmektedir.
Murisin vefatından sonra mirasçıların en çok sorun yaşadığı durumlardan biri murisin banka hesaplarında bulunan parayı kendi paylarına düşen miktarı çekememe sorunudur. Veraset ilamı ve kimlikleri ile birlikte bankaya giden mirasçı, banka memuru ve müdürünün ‘"Tüm mirasçılar hazır olmadan bu parayı çekemezsiniz."" Cümlesiyle karşı karşıya kalmaktadır. Yargıtay"ın son dönemde ki yerleşik içtihatlarına göre murisin banka hesabında ki paranın mirasçılara verilebilmesi için Sulh Hukuk Mahkemesi"nden elbirliği mülkiyetin müşterek mülkiyete çevrildiğine dair karar alınması gerekmektedir.

 

Elbirliği mülkiyetin müşterek mülkiyete çevrilmesi kararını alabilmek için;

 

  • Murisin Banka Hesap bilgileri (Banka Adı-Şube-Hesap Numarası)
  • Murisin T.C. kimlik numarası
  • Veraset İlamı
  • Bankaya başvuru yazısı – Bankanın red cevabı (eğer başvuru yapıldıysa)
  • Yukarıdaki belgeler toplandıktan sonra Sulh Hukuk Mahkemesi"ne dilekçe ile başvurarak Banka hesabında bulunan paranın aynen taksimi ile iştirak halinin müşterek mülkiyete dönüştürülmesi talebinde bulunulur. Sulh Hukuk Mahkemeleri tek celsede çevrilme kararını vermektedir. Hatta bazı mahkemeler dosya üzerinden dahi karar verebilmektedir.

 

Karar açıklandıktan sonra kararın kesinleşmesinin ardından mirasçı,

 

  • Gerekçeli karar,  
  • Kararın Kesinleşme şerhi,
  • Veraset ilamı (mirasçılık belgesi)
  • Kendi kimliği ile murisin bankada bulunan parasından kendine düşen miras payını çekebilecektir. Tarafların tümünün teşkilinin sağlanmasına artık gerek yoktur.

6284 Sayılı Kanun Ailenin Korunması

Aile Konutu Şerhi Nedir

Aile Konutu Kavramı Ve Aile Konutu Tahliyesi

Aldatılan Eşin Üçüncü Kişiye Açacağı Tazminat Davası

Araç Değer Kaybı Davası

Boşanma Davası

Boşanma Davasında Velayet Ve Nafaka

Boşanma Davasının Mirasçılar Tarafından Sürdürülmesi

Boşanmada Edinilmiş Mal Ve Kişisel Mal Ayrımı

Ceza Davalarında İştirak

Ceza Erteleme Nedir? (Tck. 51.Madde Ve Gerekçesi)

Ceza Hukukunda Genel Af Ve Özel Af

Ceza Hukukunda Taksir Nedir?

Çiftlik Bank Nedir. Piramit Satış Sistemleri

Cinsel Taciz Ve Kanundaki Yeri

Çocuk Düşürtme, Düşürme Ve Kısırlaştırma Suçu

Çocukların Cinsel İstismarı Suçu

Çocukların Cinsel İstismarı Ve Cinsel Suç Mağdurlarının Muayenesi

Ehliyete El Konulmasına İtiraz, Ehliyete El Konulması Sebepleri

Etkin Pişmanlık Ceza İndirimi Nedir

Evlatlığın Mirasçılığı

Gayrimenkul Satış Vaadi Hakkında Bilinmesi Gerekenler

Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması Nedir? Hagb Nedir?

Hakaret Suçu Nedir ?

Haksız El Atmanın Önlenmesi Ve Ecrimisil Talebi

Hırsızlık Suçunun Cezası

Hükümlüler Ve Küçük Çocuk Açısından Vasi Atanması

İddet Müddeti Nedir? İddet Müddetinin Kaldırılması

İlaçların Yanlış Kullanımı Ve Hukuki Sorumluluk

İnternet Üzerinden Dolandırıcılık

Kamulaştırma Davası

Kasten Adam Öldürme Suçu Nedir

Kasten Adam Yaralama Suçu Ve İndirim Sebepleri

Katılım Payı Alacağını Davası Nedir

Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesinin Unsurları

Mal Rejimi Davaları Ve Türleri

Marka Ve Marka Hakkının Korunması Davaları

Miras Hukukunda Ortaklığın Giderilmesi Davası

Miras Hukukunda Saklı Pay Nedir ?

Miras Hukukunda Zümre Sistemi

Miras Bırakanın Kredi Borcunun Hayat Sigortası Tarafından Ödenmesi

Murisin Banka Hesabındaki Paranın Mirascılar Tarafından Çekilebilmesi

Muvazaa Ve Mirastan Mal Kaçırma Nedir

Nesebin Reddi Davası

Nitelikli Yağma (Gasp) Suçu Nedir ?

Reddi Miras Nedir?

Sağlık Hukuku Ve Malpraktis

Soybağının Reddi Davası Nedir?

Soybağının Tespiti Davası

Suça Yardım Etme Ve Cezası (Tck 39)

Suçta Tekerrür Ve Mükerrirlere Özgü İnfaz

Apostil Nedir? Tanıma Tenfiz Davası.

Tapu İptal Ve Tescil Davası

Tehdit Ve Şantaj Suçu Nedir?

Trafik Kazası Nedeni İle Tazminat Davası

Trafik Kazası Sonucu Taksirle Öldürme Suçu

Türk Hukuku Kişinin Adını Değiştirmesi Nasıl Olur.

Uyuşturucu Kullanma Ve Yaptırımları

Uyuşturucu Ticareti Yapma Ve Yaptırımları

Velayet Davası Nedir?

Tanıma Tenfiz Davası

Boşanma Davası Ücretleri, Mahkeme Masrafları Nedir?

Cumhurbaşkanına Hakaret Suçu Nedir? (Tck 299)

Cumhurbaşkanına Hakaret Suçunun Cezası (Tck 299)

Cumhurbaşkanına Hakaret Suçu (Tck 299) Yargıtay Kararları

İnternet Hukukunda Sorumluluk Ve Kavramlar

İnternetten İçerik (Görsel,Video,Haber,Yorum) Kaldırma-Erişimi Engelleme Şartları

İnternette Suç İşlenmesi Nedeniyle İçeriğin Kaldırılması Ve Erişimin Engellenmesi