Nesebin reddi davası şartları Nesebin Reddi Davası


Nesebin reddi davası evlilik birliği içerisinde meydana gelen durumlar çerçevesinde evlilik birliğinin sürdürülebilirliğinin olanaksız olması durumunda. Türk Medeni Kanunu"nun ilgili maddelerine bağlı olarak yasal statüde sona erdirilebilmesi mümkün olur. Bireylerin evlilik birliğinin sona erdirilmesinin nedeni ise birçok farklı nedene dayanabilmektedir.


Bu durumdan dolayı Türk Medeni Kanunu çerçevesinde söz konusu olan aldatma nedeni ile boşanma davası erkek tarafının aldatması nedeni ile olduğu kadar kadın tarafında aldatması nedeni de söz konusu olmaktadır. Kadının evlilik birliği haricinde üçüncü bir bireyden yaşadığı cinsel birliktelikten dolayı hamile kalması ve de erkek tarafından bu durumun öğrenilmesi, erkek tarafının aldatma nedeni ile boşanma davası açma hakkı bulunmaktadır.


Bu boşanma davası ile beraber erkek tarafı nesebin reddi davası da açabilmeye hak kazanmış olmaktadır. Yasal statüde babalık davası ile baba tarafından nesebin reddi davası yani toplum genelinde bilinen adı ile babalığın reddedilmesi davasının açılması sonucunda davacı konumda yer alan erkek aynı zamanda da davalı eşe karşı aldatma nedeni ile boşanma davası açabilmektedir.


Nesebin Reddi Davası Şartları


Kolay ve hızlı bir şekilde biyolojik baba durumunun günümüzde söz konusu olmadığı ve aldatma eyleminin söz konusu olduğunun belirlenebileceği düşünülmektedir. Olsa da hem aldatma nedeni ile boşanma davası hem de nesebi reddi davası oldukça kapsamlı ve karmaşık yapıdaki davalar olması nedeni ile olası hak kayıplarına mahal verilmemesi ve de kısa sürede sonuç alınabilmesi için zorunlu olmasa da gereklilik çerçevesinde bu alanda tecrübeli bir avukat desteği alınması gerekmektedir.


Davacı erkek tarafı ile davalı olan kadın tarafına karşı açmış olduğu aldatma nedeni ile boşanma davası çerçevesinde. Bireylerin evlilik birliğinde doğan çocuğun kendisine ait olmadığını öne sürmesi durumlarında ise boşanma davası neticesinde erkek tarafı nüfusunda bulunan çocuğun dava ardından velayeti ve nafaka konularının da karara bağlanabilmesi açısından ayrı olarak Aile Mahkemesin de açtığı nesebi reddi davası içerisinde alınacak. DNA testi raporu neticesinin beklenmesi gerekir ve bu süre içerisinde davacı tarafından pek çok problem yaşanabilmektedir. Aldatma nedeni ile açılan boşanma davasında Aile Mahkemesi tarafından aldatma delillerinin kabul edilerek. Boşanma kararı verilse ya da davalı tarafından aldatma eylemi beyanla kabul edilmiş olsa da davacının nüfusunda yer alan çocuğun nüfusundan çıkartılmasını ve de nesebin davasının kabul edilmesine DNA testi raporu neticesini görmeden karar verilemez.

 

 

6284 Sayılı Kanun Ailenin Korunması

Aile Konutu Şerhi Nedir

Aile Konutu Kavramı Ve Aile Konutu Tahliyesi

Aldatılan Eşin Üçüncü Kişiye Açacağı Tazminat Davası

Araç Değer Kaybı Davası

Boşanma Davası

Boşanma Davasında Velayet Ve Nafaka

Boşanma Davasının Mirasçılar Tarafından Sürdürülmesi

Boşanmada Edinilmiş Mal Ve Kişisel Mal Ayrımı

Ceza Davalarında İştirak

Ceza Erteleme Nedir? (Tck. 51.Madde Ve Gerekçesi)

Ceza Hukukunda Genel Af Ve Özel Af

Ceza Hukukunda Taksir Nedir?

Çiftlik Bank Nedir. Piramit Satış Sistemleri

Cinsel Taciz Ve Kanundaki Yeri

Çocuk Düşürtme, Düşürme Ve Kısırlaştırma Suçu

Çocukların Cinsel İstismarı Suçu

Çocukların Cinsel İstismarı Ve Cinsel Suç Mağdurlarının Muayenesi

Ehliyete El Konulmasına İtiraz, Ehliyete El Konulması Sebepleri

Etkin Pişmanlık Ceza İndirimi Nedir

Evlatlığın Mirasçılığı

Gayrimenkul Satış Vaadi Hakkında Bilinmesi Gerekenler

Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması Nedir? Hagb Nedir?

Hakaret Suçu Nedir ?

Haksız El Atmanın Önlenmesi Ve Ecrimisil Talebi

Hırsızlık Suçunun Cezası

Hükümlüler Ve Küçük Çocuk Açısından Vasi Atanması

İddet Müddeti Nedir? İddet Müddetinin Kaldırılması

İlaçların Yanlış Kullanımı Ve Hukuki Sorumluluk

İnternet Üzerinden Dolandırıcılık

Kamulaştırma Davası

Kasten Adam Öldürme Suçu Nedir

Kasten Adam Yaralama Suçu Ve İndirim Sebepleri

Katılım Payı Alacağını Davası Nedir

Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesinin Unsurları

Mal Rejimi Davaları Ve Türleri

Marka Ve Marka Hakkının Korunması Davaları

Miras Hukukunda Ortaklığın Giderilmesi Davası

Miras Hukukunda Saklı Pay Nedir ?

Miras Hukukunda Zümre Sistemi

Miras Bırakanın Kredi Borcunun Hayat Sigortası Tarafından Ödenmesi

Murisin Banka Hesabındaki Paranın Mirascılar Tarafından Çekilebilmesi

Muvazaa Ve Mirastan Mal Kaçırma Nedir

Nesebin Reddi Davası

Nitelikli Yağma (Gasp) Suçu Nedir ?

Reddi Miras Nedir?

Sağlık Hukuku Ve Malpraktis

Soybağının Reddi Davası Nedir?

Soybağının Tespiti Davası

Suça Yardım Etme Ve Cezası (Tck 39)

Suçta Tekerrür Ve Mükerrirlere Özgü İnfaz

Apostil Nedir? Tanıma Tenfiz Davası.

Tapu İptal Ve Tescil Davası

Tehdit Ve Şantaj Suçu Nedir?

Trafik Kazası Nedeni İle Tazminat Davası

Trafik Kazası Sonucu Taksirle Öldürme Suçu

Türk Hukuku Kişinin Adını Değiştirmesi Nasıl Olur.

Uyuşturucu Kullanma Ve Yaptırımları

Uyuşturucu Ticareti Yapma Ve Yaptırımları

Velayet Davası Nedir?

Tanıma Tenfiz Davası

Boşanma Davası Ücretleri, Mahkeme Masrafları Nedir?

Cumhurbaşkanına Hakaret Suçu Nedir? (Tck 299)

Cumhurbaşkanına Hakaret Suçunun Cezası (Tck 299)

Cumhurbaşkanına Hakaret Suçu (Tck 299) Yargıtay Kararları

İnternet Hukukunda Sorumluluk Ve Kavramlar

İnternetten İçerik (Görsel,Video,Haber,Yorum) Kaldırma-Erişimi Engelleme Şartları

İnternette Suç İşlenmesi Nedeniyle İçeriğin Kaldırılması Ve Erişimin Engellenmesi