Soybağının tespiti nedir Soybağının Tespiti Davası

 

Soybağının tespitine ilişkin kanuni düzenlemeler kamu düzenindendir. Bunun anlamı kanuni düzenlemenin tarafların yanı sıra kamu sağlığı ve de düzenini de ilgilendiriyor olmasıdır. Bu durumdan dolayı taraflarca ileri sürülmeyen hususların dahi hâkim tarafından şüpheye yer bırakmayacak şekilde araştırılıp incelenmesi gerekmektedir.


6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu"nun yürürlüğe girmeden önce soybağının tespiti hususunda Türk Medeni Kanunu 284. Maddesi uyarınca uygulanmaktaydı. Bu hükme göre hâkim soybağının tespiti için gerekli kan ve doku örneklerini vermeye rıza göstermeyen davalı aleyhine hüküm tesis edebilmekteydi. 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu ile getirilen yeni düzenleme ile davalının kan ve de doku örneği vermeye rıza göstermemesi durumlarında hâkimin buna davalıyı zorlayabilecek olmasıdır. Özetlemek gerekirse eski uygulamaya göre kaçınmak davalının aleyhine netice doğurabilecekken yeni düzenleme ile davalı kan ve de doku örneği vermeye zorlanmaktadır.


6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu 292. Maddesi ile birlikte getirilen bu zorlayıcı uygulama doktrinde birçok tartışmayı da beraberinde getirmiştir.

 

Soybağı Tespiti İçin Genel Açıklamalar

 

Soybağının tespitine yönelik uygulanmakta olan bilimsel yöntemlerin başında kan incelemesi gibi yöntemler gelmektedir. Günümüzde ki tıpta, klasik olarak kan grupları muayenesi, Rhesus Metodu ve de Mn faktörleri metodu olmak üzere üç şekilde kan inceleme yöntemi kullanılmaktadır. Uygulanmakta olan bu metodların tek başına kullanılmasıyla dahi bir erkeğin baba olup olmadığına dair kesine yakın bir netice elde edilebilmektedir.


Bilimsel yöntemlerde ilk olarak kan incelemesi yanı sıra antropobiyolojik ve kalıtımsal muayene metotlarına başvurulmak sureti ile de çocuğun soybağının tespiti yapılabilmektedir. Bu yöntemde ise anne, baba ve de çocuğun kafatası, kemik ve cilt yapılarının karşılaştırmalarına dayanan morfolojik özellikleri araştırılarak erkeğin baba olup olmadığına ilişkin kesine yakın delil edilebilmektedir. Son zamanlarda geliştirilen genetik parmak izi raporları ile de soybağı tespiti yapılabilmektedir.


Soybağının tespitine ilişkin olarak öncelikle mesele nesebin reddi davalarında davacının talep ettiği her durumda hâkimin kan ve de doku alınmasına ilişkin olarak karar verip veremeyeceğidir. Eğer böyle bir durumda karar verilebiliyorsa kişi buna araştırma ve de incelemelerin yapılmasına rıza göstermemesi durumunda dahi buna zorlanabilir mi? Bu ve de bu gibi soruların cevaplarını bulabilmek için öncelik olarak soybağının tespitine ilişkin Türk Medeni Kanunu ve de Hukuk Muhakemeleri Kanunu düzenlemelerini ayrıntılı olarak incelemek ve bu hükümlerin insan hakları ve de anayasa uygunluğu tartılmak gerekmektedir.

 

 

6284 Sayılı Kanun Ailenin Korunması

Aile Konutu Şerhi Nedir

Aile Konutu Kavramı Ve Aile Konutu Tahliyesi

Aldatılan Eşin Üçüncü Kişiye Açacağı Tazminat Davası

Araç Değer Kaybı Davası

Boşanma Davası

Boşanma Davasında Velayet Ve Nafaka

Boşanma Davasının Mirasçılar Tarafından Sürdürülmesi

Boşanmada Edinilmiş Mal Ve Kişisel Mal Ayrımı

Ceza Davalarında İştirak

Ceza Erteleme Nedir? (Tck. 51.Madde Ve Gerekçesi)

Ceza Hukukunda Genel Af Ve Özel Af

Ceza Hukukunda Taksir Nedir?

Çiftlik Bank Nedir. Piramit Satış Sistemleri

Cinsel Taciz Ve Kanundaki Yeri

Çocuk Düşürtme, Düşürme Ve Kısırlaştırma Suçu

Çocukların Cinsel İstismarı Suçu

Çocukların Cinsel İstismarı Ve Cinsel Suç Mağdurlarının Muayenesi

Ehliyete El Konulmasına İtiraz, Ehliyete El Konulması Sebepleri

Etkin Pişmanlık Ceza İndirimi Nedir

Evlatlığın Mirasçılığı

Gayrimenkul Satış Vaadi Hakkında Bilinmesi Gerekenler

Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması Nedir? Hagb Nedir?

Hakaret Suçu Nedir ?

Haksız El Atmanın Önlenmesi Ve Ecrimisil Talebi

Hırsızlık Suçunun Cezası

Hükümlüler Ve Küçük Çocuk Açısından Vasi Atanması

İddet Müddeti Nedir? İddet Müddetinin Kaldırılması

İlaçların Yanlış Kullanımı Ve Hukuki Sorumluluk

İnternet Üzerinden Dolandırıcılık

Kamulaştırma Davası

Kasten Adam Öldürme Suçu Nedir

Kasten Adam Yaralama Suçu Ve İndirim Sebepleri

Katılım Payı Alacağını Davası Nedir

Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesinin Unsurları

Mal Rejimi Davaları Ve Türleri

Marka Ve Marka Hakkının Korunması Davaları

Miras Hukukunda Ortaklığın Giderilmesi Davası

Miras Hukukunda Saklı Pay Nedir ?

Miras Hukukunda Zümre Sistemi

Miras Bırakanın Kredi Borcunun Hayat Sigortası Tarafından Ödenmesi

Murisin Banka Hesabındaki Paranın Mirascılar Tarafından Çekilebilmesi

Muvazaa Ve Mirastan Mal Kaçırma Nedir

Nesebin Reddi Davası

Nitelikli Yağma (Gasp) Suçu Nedir ?

Reddi Miras Nedir?

Sağlık Hukuku Ve Malpraktis

Soybağının Reddi Davası Nedir?

Soybağının Tespiti Davası

Suça Yardım Etme Ve Cezası (Tck 39)

Suçta Tekerrür Ve Mükerrirlere Özgü İnfaz

Apostil Nedir? Tanıma Tenfiz Davası.

Tapu İptal Ve Tescil Davası

Tehdit Ve Şantaj Suçu Nedir?

Trafik Kazası Nedeni İle Tazminat Davası

Trafik Kazası Sonucu Taksirle Öldürme Suçu

Türk Hukuku Kişinin Adını Değiştirmesi Nasıl Olur.

Uyuşturucu Kullanma Ve Yaptırımları

Uyuşturucu Ticareti Yapma Ve Yaptırımları

Velayet Davası Nedir?

Tanıma Tenfiz Davası

Boşanma Davası Ücretleri, Mahkeme Masrafları Nedir?

Cumhurbaşkanına Hakaret Suçu Nedir? (Tck 299)

Cumhurbaşkanına Hakaret Suçunun Cezası (Tck 299)

Cumhurbaşkanına Hakaret Suçu (Tck 299) Yargıtay Kararları

İnternet Hukukunda Sorumluluk Ve Kavramlar

İnternetten İçerik (Görsel,Video,Haber,Yorum) Kaldırma-Erişimi Engelleme Şartları

İnternette Suç İşlenmesi Nedeniyle İçeriğin Kaldırılması Ve Erişimin Engellenmesi