Suçta tekerrür hükümlerinin uygulanma şartları Suçta Tekerrür Ve Mükerrirlere Özgü İnfaz

 

Tekerrür, daha önce işlenen bir suçun cezası kesildikten sonra, belli bir süre sonra başka bir suçun işlenmesidir. Suçta tekerrür, sadece ilk işlenen suçun cezası kesinleşmişse söz konusu olur. Suçta tekerrür hükümleri uygulanan mahkûm, cezasını “mükerrirlere özgü infaz rejimi” çerçevesinde infaz eder. Tekerrür, suç işleyenin ikinci kere suç işlemesi sebebiyle, ilk defa suç işleyen bir kimseye göre daha ağır bir yaptırım sistemiyle karşılaşması için TCK md. 58"de düzenlenmiştir.

 

Suçta Tekerrürün Hukuki Niteliği

 

Suçta tekerrür, bazı hukuk sistemlerinde maddi ceza hukuku kurumu olup cezayı arttıran bir sebep olarak düzenlenmiştir. Bazı hukuk sistemlerinde ise bir infaz hukuku kurumu olup cezanın infaz süresini arttıran bir neden olarak düzenlenmiştir. Tekerrür, 5237 sayılı TCK"nın 58. Maddesinde bir güvenlik tedbiri olarak da düzenlenmiştir.

 

Suçta Tekerrür Hükümlerinin Uygulanma Şartları

 

Suç işleyen bir kişinin iki kere suç işlemesi tekerrür hükümlerinin uygulanmasında yeterli değildir. Suçta tekerrür hükümlerinin uygulanması için belli koşulların oluşması gerekmektedir. Bu koşullar şu şekilde sıralanabilir:


Tekerrür Uygulaması İçin Cezanın İnfazı Şart Değildir.

Tekerrür hükümlerinin uygulanması için ilk suça dair mahkûmiyetin infaz edilmiş olması şart değildir. Suç işleyen kişi, cezası kesinleşmesine rağmen cezanın infazı için teslim olmamış veya yakalanamamış olabilir. Tekerrür hükümlerinin uygulanabilmesi için kriter ilk ceza mahkumiyetinin kesinleşmesidir.

 

Suçların Niteliğine Dair Tekerrür Şartları

 

Kasıtlı suçlara, kasıtlı suçlarla tekerrür hükümleri uygulanırken taksirli suçlara da taksirli suçlarla tekerrür hükümleri uygulanır. Kasten işlenen suçlar ile taksirle işlenen suçlar arasında tekerrür hükümlerinin uygulanması söz konusu değildir.

 

Suçta Tekerrür Uygulaması İçin Süre Şartı

 

Suçta tekerrür hükümleri, birinci suç sebebiyle verilen ceza kesinleştikten sonra belirli bir süre içinde ikinci suç işlenirse uygulanabilir. Tekerrür hükümlerinin uygulanabilmesi için ilk suça dair cezanın kesinleşmesi yeterli olup cezanın infazı gerekli değildir.


Suçta tekerrür hükümlerinin uygulanabilmesi için süre koşulu kapsamında ikili ayrım vardır. Bunlar;


Birinci suçtan dolayı verilen ceza kesinleşmiş, ancak infaz edilmemişse; ikinci suç birinci suçun kesinleşmesinden sonra olmak şartıyla, ne zaman işlenmiş olursa olsun ikinci suç sebebiyle suçta tekerrür hükümleri uygulanır.


Birinci suçtan dolayı verilen ceza kesinleşip infaz edilmişse, tekerrür hükümlerinin uygulanması için;

 

1-) Birinci işlenen suçtan dolayı mahkûm olunan hapis cezası 4 yıldan fazla ise, birinci suçun cezasının infaz edilmesinden itibaren 4 yıl içinde ikinci suçun işlenmesi gerekir. Birinci suça dair cezanın infazından itibaren 4 yıldan fazla süre geçmişse tekerrür hükümleri uygulanamaz.

 

2-) Birinci işlenen suçtan dolayı mahkûm olunan hapis cezası 5 yıl veya daha az süreli hapis cezası veya sadece adli para cezası ise, birinci suç nedeniyle mahkûm olunan cezanın infaz edilmesinden itibaren 3 yıl içinde ikinci suçun işlenmesi gerekir. Bu halde, ikinci suç 3 yıl geçtikten sonra işlenirse ikinci suça tekerrür hükümleri uygulanamaz.

 

6284 Sayılı Kanun Ailenin Korunması

Aile Konutu Şerhi Nedir

Aile Konutu Kavramı Ve Aile Konutu Tahliyesi

Aldatılan Eşin Üçüncü Kişiye Açacağı Tazminat Davası

Araç Değer Kaybı Davası

Boşanma Davası

Boşanma Davasında Velayet Ve Nafaka

Boşanma Davasının Mirasçılar Tarafından Sürdürülmesi

Boşanmada Edinilmiş Mal Ve Kişisel Mal Ayrımı

Ceza Davalarında İştirak

Ceza Erteleme Nedir? (Tck. 51.Madde Ve Gerekçesi)

Ceza Hukukunda Genel Af Ve Özel Af

Ceza Hukukunda Taksir Nedir?

Çiftlik Bank Nedir. Piramit Satış Sistemleri

Cinsel Taciz Ve Kanundaki Yeri

Çocuk Düşürtme, Düşürme Ve Kısırlaştırma Suçu

Çocukların Cinsel İstismarı Suçu

Çocukların Cinsel İstismarı Ve Cinsel Suç Mağdurlarının Muayenesi

Ehliyete El Konulmasına İtiraz, Ehliyete El Konulması Sebepleri

Etkin Pişmanlık Ceza İndirimi Nedir

Evlatlığın Mirasçılığı

Gayrimenkul Satış Vaadi Hakkında Bilinmesi Gerekenler

Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması Nedir? Hagb Nedir?

Hakaret Suçu Nedir ?

Haksız El Atmanın Önlenmesi Ve Ecrimisil Talebi

Hırsızlık Suçunun Cezası

Hükümlüler Ve Küçük Çocuk Açısından Vasi Atanması

İddet Müddeti Nedir? İddet Müddetinin Kaldırılması

İlaçların Yanlış Kullanımı Ve Hukuki Sorumluluk

İnternet Üzerinden Dolandırıcılık

Kamulaştırma Davası

Kasten Adam Öldürme Suçu Nedir

Kasten Adam Yaralama Suçu Ve İndirim Sebepleri

Katılım Payı Alacağını Davası Nedir

Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesinin Unsurları

Mal Rejimi Davaları Ve Türleri

Marka Ve Marka Hakkının Korunması Davaları

Miras Hukukunda Ortaklığın Giderilmesi Davası

Miras Hukukunda Saklı Pay Nedir ?

Miras Hukukunda Zümre Sistemi

Miras Bırakanın Kredi Borcunun Hayat Sigortası Tarafından Ödenmesi

Murisin Banka Hesabındaki Paranın Mirascılar Tarafından Çekilebilmesi

Muvazaa Ve Mirastan Mal Kaçırma Nedir

Nesebin Reddi Davası

Nitelikli Yağma (Gasp) Suçu Nedir ?

Reddi Miras Nedir?

Sağlık Hukuku Ve Malpraktis

Soybağının Reddi Davası Nedir?

Soybağının Tespiti Davası

Suça Yardım Etme Ve Cezası (Tck 39)

Suçta Tekerrür Ve Mükerrirlere Özgü İnfaz

Apostil Nedir? Tanıma Tenfiz Davası.

Tapu İptal Ve Tescil Davası

Tehdit Ve Şantaj Suçu Nedir?

Trafik Kazası Nedeni İle Tazminat Davası

Trafik Kazası Sonucu Taksirle Öldürme Suçu

Türk Hukuku Kişinin Adını Değiştirmesi Nasıl Olur.

Uyuşturucu Kullanma Ve Yaptırımları

Uyuşturucu Ticareti Yapma Ve Yaptırımları

Velayet Davası Nedir?

Tanıma Tenfiz Davası

Boşanma Davası Ücretleri, Mahkeme Masrafları Nedir?

Cumhurbaşkanına Hakaret Suçu Nedir? (Tck 299)

Cumhurbaşkanına Hakaret Suçunun Cezası (Tck 299)

Cumhurbaşkanına Hakaret Suçu (Tck 299) Yargıtay Kararları

İnternet Hukukunda Sorumluluk Ve Kavramlar

İnternetten İçerik (Görsel,Video,Haber,Yorum) Kaldırma-Erişimi Engelleme Şartları

İnternette Suç İşlenmesi Nedeniyle İçeriğin Kaldırılması Ve Erişimin Engellenmesi