Apostil nedir? Tanıma tenfiz davası.
 
Yurt dışında açılmış olan boşanma davaları sonrasında evliliğini sonlandıran Türk vatandaşları açısından bu boşanma işlemi ülkemizde direk olarak geçerli olmamaktadır. Diğer bir değiş ile yabancı mahkemelerin vermiş olduğu boşanma davası kararı sadece davanın açılmış olduğu ülkede geçerlidir. Bu durumdan dolayı yurt dışında boşanmış olan bireyler ülkemizde hâlen yasal olarak evli görünürler. Bu durum ise ileride miras davalarına, mal paylaşımına ya da bireyin tekrardan evlenmesi gibi durumlarda birçok kes sıkıntı yaşamasına neden olmaktadır. Ülkemizde tanıma tenfiz davası açılarak bu sorun çözülebilir. Tanıma tenfiz davası, bireylerin yabancı ülkelerde verilmiş olan mahkeme kararlarının ülkemizde geçerli kılınması için açılması gereken bir dava türüdür.

 

Yabancı Ülke"de Boşanma Kararının Ülkemizde Tanınabilmesinin Şartları,

 

  • Bireylerin yurt dışında boşanma kararının verilmiş ya da evliliğinin iptali kararının kesinleşmiş olması
  • Verilmiş kararın bireylerin her ikisi içinde şahsen ya da vekilleri aracılığı ile birlikte belirlenen yetkili makama birlikte başvurmaları
  • Yurt dışı boşanma kararının ülkemizin kamu düzenine açıkça aykırı olmaması gerekmektedir.
  • Bireylerin birlikte başvuru yapmasının mümkün olmaması ya da kararın yetkili makam tarafından ülkemizin kamu düzenine açıkça aykırı olduğunun değerlendirilmesi durumlarında ise yine MÖHUK hükümlerine göre ülkemizde tanıma ve tenfiz davası açmak gerekmektedir.

 

Birlikte Başvurma Zorunluluğu,

 

Yurt dışındaki adli mercilerin verdikleri kararlar doğrultusunda boşanan bireylerin durumunun nüfus kütüklerine tescil edilebilmesi için ülkemizde nüfus müdürlüklerine, yurtdışında ise büyükelçilik ya da konsolosluklara birlikte başvurmaları gerekmektedir.
Müracaat kapsamında yurtdışındaki adli mercilerin verdiği boşanma kararı nüfus kütüğüne tescil edilecek. Başvurunun ardından nüfus kütüklerindeki “evli” ibaresi “boşanmış” olarak değiştirilecektir.


Bireylerin ya da vekillerinin birlikte müracaat etmemeleri durumunda ise mevcut düzenleme kapsamında yurtdışında verilen boşanma kararı için tanıma tenfiz davası açılması gerekmektedir.


Bu düzenlemenin ise sadece boşanma kararını kapsadığı, velayet, mal paylaşımı ve de tazminat gibi diğer kararlarda ise yürürlükteki tanıma tenfiz davalarının açılmasını zorunlu olacağı bilinmektedir.

 

Apostil Nedir?

 

Apostil 5 Ekim 1961 tarihinde Den Haag"da taraf ülkelerce imzalanmış Lahey Konvansiyonuna göre bir ülkede düzenlenen resmi bir belgenin diğer ülkede ibraz edilebilmesine olanak sağlayan bir onaydır.

 

6284 Sayılı Kanun Ailenin Korunması

Aile Konutu Şerhi Nedir

Aile Konutu Kavramı Ve Aile Konutu Tahliyesi

Aldatılan Eşin Üçüncü Kişiye Açacağı Tazminat Davası

Araç Değer Kaybı Davası

Boşanma Davası

Boşanma Davasında Velayet Ve Nafaka

Boşanma Davasının Mirasçılar Tarafından Sürdürülmesi

Boşanmada Edinilmiş Mal Ve Kişisel Mal Ayrımı

Ceza Davalarında İştirak

Ceza Erteleme Nedir? (Tck. 51.Madde Ve Gerekçesi)

Ceza Hukukunda Genel Af Ve Özel Af

Ceza Hukukunda Taksir Nedir?

Çiftlik Bank Nedir. Piramit Satış Sistemleri

Cinsel Taciz Ve Kanundaki Yeri

Çocuk Düşürtme, Düşürme Ve Kısırlaştırma Suçu

Çocukların Cinsel İstismarı Suçu

Çocukların Cinsel İstismarı Ve Cinsel Suç Mağdurlarının Muayenesi

Ehliyete El Konulmasına İtiraz, Ehliyete El Konulması Sebepleri

Etkin Pişmanlık Ceza İndirimi Nedir

Evlatlığın Mirasçılığı

Gayrimenkul Satış Vaadi Hakkında Bilinmesi Gerekenler

Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması Nedir? Hagb Nedir?

Hakaret Suçu Nedir ?

Haksız El Atmanın Önlenmesi Ve Ecrimisil Talebi

Hırsızlık Suçunun Cezası

Hükümlüler Ve Küçük Çocuk Açısından Vasi Atanması

İddet Müddeti Nedir? İddet Müddetinin Kaldırılması

İlaçların Yanlış Kullanımı Ve Hukuki Sorumluluk

İnternet Üzerinden Dolandırıcılık

Kamulaştırma Davası

Kasten Adam Öldürme Suçu Nedir

Kasten Adam Yaralama Suçu Ve İndirim Sebepleri

Katılım Payı Alacağını Davası Nedir

Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesinin Unsurları

Mal Rejimi Davaları Ve Türleri

Marka Ve Marka Hakkının Korunması Davaları

Miras Hukukunda Ortaklığın Giderilmesi Davası

Miras Hukukunda Saklı Pay Nedir ?

Miras Hukukunda Zümre Sistemi

Miras Bırakanın Kredi Borcunun Hayat Sigortası Tarafından Ödenmesi

Murisin Banka Hesabındaki Paranın Mirascılar Tarafından Çekilebilmesi

Muvazaa Ve Mirastan Mal Kaçırma Nedir

Nesebin Reddi Davası

Nitelikli Yağma (Gasp) Suçu Nedir ?

Reddi Miras Nedir?

Sağlık Hukuku Ve Malpraktis

Soybağının Reddi Davası Nedir?

Soybağının Tespiti Davası

Suça Yardım Etme Ve Cezası (Tck 39)

Suçta Tekerrür Ve Mükerrirlere Özgü İnfaz

Apostil Nedir? Tanıma Tenfiz Davası.

Tapu İptal Ve Tescil Davası

Tehdit Ve Şantaj Suçu Nedir?

Trafik Kazası Nedeni İle Tazminat Davası

Trafik Kazası Sonucu Taksirle Öldürme Suçu

Türk Hukuku Kişinin Adını Değiştirmesi Nasıl Olur.

Uyuşturucu Kullanma Ve Yaptırımları

Uyuşturucu Ticareti Yapma Ve Yaptırımları

Velayet Davası Nedir?

Tanıma Tenfiz Davası

Boşanma Davası Ücretleri, Mahkeme Masrafları Nedir?

Cumhurbaşkanına Hakaret Suçu Nedir? (Tck 299)

Cumhurbaşkanına Hakaret Suçunun Cezası (Tck 299)

Cumhurbaşkanına Hakaret Suçu (Tck 299) Yargıtay Kararları

İnternet Hukukunda Sorumluluk Ve Kavramlar

İnternetten İçerik (Görsel,Video,Haber,Yorum) Kaldırma-Erişimi Engelleme Şartları

İnternette Suç İşlenmesi Nedeniyle İçeriğin Kaldırılması Ve Erişimin Engellenmesi