Çiftlik bank nedir ? Çiftlik Bank Dolandırıcılığı Karşısında Çiftlik Bank Mağdurlarının başvuracağı hukuki yollar nelerdir ?


Çiftlik bank, internet üzerinden oynanan sanal bir oyundur. Kişiler siteye üye olduktan sonra sanal tarım yatırımları gerçekleştirir. Yatırım üzerinden %40 oranında kar elde edilir. Asıl kazancın üyelik sisteminden geldiği iddia edilmektedir. Sistem içindeki ödeme trafiği "Papara" adı verilen yazılım kullanılarak sağlanmaktadır. Çiftlik Bank'ın sermayedarı K.K.T.C menşeili Fame Game Software Ltd. isimli bir firmadır.


Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, somut mal ve hizmet satışı olmadan internet üzerinden sanal alemde yüksek kar vaatleri sunarak ve reel anlamda piyasalarla örtüşmeyen, kar vaatleri ile insanları aldattıklarını ve belli bir sistem ile bir anlamda "Saadet Zinciri" kurduklarını ifade etmektedir.


Çiftlik Bank'ın Sistem kurgusu kapsamında üyelerinden topladığı paralarla hayvancılık sektörüne yatırım yapıldığı, bunun sonucundan elde edilen ürünlerin kendi tesisleri içinde işlendiği, bu sayede üretim-tüketim zinciri içinde üretici, toptancı, bayii, perakendeci karının tamamının kendi sistem kurgusu içinde olması nedeniyle katılımcılarına yüksek kazanç sundukları yönündeki, gerçeği yansıtmayan, sistemin işleyişinde referans geliri sistemiyle daha sonra ortaya konulan bayii-şarküteri yapılanmasındaki üyelik-kazanç-komisyon oranları gibi unsurlar dikkate alındığında Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanunun 80.maddesine aykırılığı Bakanlıkça tespit edilmiştir.


MADDE 80


(1) Piramit satış; katılımcılarına bir miktar para veya malvarlığı ortaya koymak karşılığında, sisteme aynı şartlar altında başka katılımcılar bulma koşuluyla bir para veya malvarlığı kazancı olanağı ümidi veren ve malvarlığı kazancının elde edilmesini tamamen veya kısmen diğer katılımcıların da koşullara uygun davranmasına bağlı kılan, gerçekçi olmayan veya gerçekleşmesi çok güç olan kazanç beklentisi sistemidir.


(2) Piramit satış sisteminin kurulması, yayılması veya tavsiye edilmesi yasaktır.


(3) Bakanlık, piramit satış sistemleri ile ilgili gerekli incelemeleri yapmaya ve varsa elektronik sistemin ülkemizde durdurulması dâhil ilgili kamu kurum veya kuruluşlarıyla iş birliği içinde gerekli önlemleri almaya yetkilidir.


300 binden fazla üyesinden yüz milyonlarca TL para toplayan Çiftlik Bank oyunu için Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ve Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'ndan sonra Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı da harekete geçti ve Bakanlık, oyun hakkında hukuki süreç başlattı.
Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Çiftlik Bank isimli oyuna ilişkin şikayetler üzerine ön inceleme ve soruşturma aşamalarını tamamlamıştır. Çiftlik bank hakkında nitelikli dolandırıcılık suçunun vukuu bulduğu sonucuna varmıştır. Bakanlık Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunmuştur.


Uyuşmazlığın Çözümü


1-) 6502 Sayılı Kanun ve ilgili mevzuat kapsamında yaşanan ihtilaflara ilişkin bilirkişi hakem ya da mahkeme gibi davranarak çözüm getirme yetkisi bulunmadığından uyuşmazlıkların çözümünde genel hükümler çerçevesince adli yargı makamlarına başvurulması gerekmektedir.


2-) Öncelikle söz konusu uyuşmazlık sebebiyle, Çiftlik Bank katılımcılarının sisteme üye olmak ve para yatırmak suretiyle uğradıkları zararların tazmini için İHTARNAME çekilmesi gerekmektedir.Çekilen ihtarname ile borçlu temerrüde düşürülür.İhtarnamenin noter vasıtasıyla çekilme zorunluluğu vardır. İhtarname ile borçlu borcunu ödememekle hem davaya muhatap olacağını hem de asıl borcuna ek olarak mahkeme masrafları, faiz, avukatlık ücretleri gibi ek mali külfetlere katlanmak zorunda kalacağını öğrenecektir. İhtarname bu haliyle hem alacaklı hem de iyi niyetli borçlu için faydalı bir yoldur; ihtarname bu yönüyle borçluya uyarı niteliğindedir. Çiftlik Bank, katılımcılarına karşı borçlu sıfatı taşımaktadır. Katılımcıların paralarını geri çekebilmeleri için vaat edilen sürelere uyulmamış olması, sistemin faaliyetlerini durdurmuş olması ve üyelik sözleşmesine aykırı tutum ve davranışları, katılımcılar lehine hak yaratmış olmaktadır. Alacak hakkının faiziyle yerine getirilmesi için çekilen ihtarname talep ve ileride açılacak dava kapsamında delil niteliğindedir.


3-) Sisteme üyelik sözleşmesi ile üye olunmaktadır. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın da yapmış olduğu açıklamalar doğrultusunda mağdur katılımcılar Cumhuriyet Başsavcılığı'na şikayette bulunabilirler. Söz konusu kurumsallaşma ile yapılan faaliyetler Türk Ceza Kanunu'nun 158.madde kapsamında nitelikli dolandırıcılık suçunu oluşturmaktadır. Dolandırıcılık suçu için şikayet süresi yoktur. Dava, zamanaşımı sürelerine tabiidir.


4-) Çiftlik Bank'ın katılımcılar ile arasındaki sözleşmeye aykırı davranması sebebiyle katılımcıların " Sebepsiz Zenginleşme" hükümlerine dayanarak alacak haklarını açacakları alacak davası ile ileri sürmeleri, dava ve talep etmeleri mümkündür.

 

6284 Sayılı Kanun Ailenin Korunması

Aile Konutu Şerhi Nedir

Aile Konutu Kavramı Ve Aile Konutu Tahliyesi

Aldatılan Eşin Üçüncü Kişiye Açacağı Tazminat Davası

Araç Değer Kaybı Davası

Boşanma Davası

Boşanma Davasında Velayet Ve Nafaka

Boşanma Davasının Mirasçılar Tarafından Sürdürülmesi

Boşanmada Edinilmiş Mal Ve Kişisel Mal Ayrımı

Ceza Davalarında İştirak

Ceza Erteleme Nedir? (Tck. 51.Madde Ve Gerekçesi)

Ceza Hukukunda Genel Af Ve Özel Af

Ceza Hukukunda Taksir Nedir?

Çiftlik Bank Nedir. Piramit Satış Sistemleri

Cinsel Taciz Ve Kanundaki Yeri

Çocuk Düşürtme, Düşürme Ve Kısırlaştırma Suçu

Çocukların Cinsel İstismarı Suçu

Çocukların Cinsel İstismarı Ve Cinsel Suç Mağdurlarının Muayenesi

Ehliyete El Konulmasına İtiraz, Ehliyete El Konulması Sebepleri

Etkin Pişmanlık Ceza İndirimi Nedir

Evlatlığın Mirasçılığı

Gayrimenkul Satış Vaadi Hakkında Bilinmesi Gerekenler

Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması Nedir? Hagb Nedir?

Hakaret Suçu Nedir ?

Haksız El Atmanın Önlenmesi Ve Ecrimisil Talebi

Hırsızlık Suçunun Cezası

Hükümlüler Ve Küçük Çocuk Açısından Vasi Atanması

İddet Müddeti Nedir? İddet Müddetinin Kaldırılması

İlaçların Yanlış Kullanımı Ve Hukuki Sorumluluk

İnternet Üzerinden Dolandırıcılık

Kamulaştırma Davası

Kasten Adam Öldürme Suçu Nedir

Kasten Adam Yaralama Suçu Ve İndirim Sebepleri

Katılım Payı Alacağını Davası Nedir

Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesinin Unsurları

Mal Rejimi Davaları Ve Türleri

Marka Ve Marka Hakkının Korunması Davaları

Miras Hukukunda Ortaklığın Giderilmesi Davası

Miras Hukukunda Saklı Pay Nedir ?

Miras Hukukunda Zümre Sistemi

Miras Bırakanın Kredi Borcunun Hayat Sigortası Tarafından Ödenmesi

Murisin Banka Hesabındaki Paranın Mirascılar Tarafından Çekilebilmesi

Muvazaa Ve Mirastan Mal Kaçırma Nedir

Nesebin Reddi Davası

Nitelikli Yağma (Gasp) Suçu Nedir ?

Reddi Miras Nedir?

Sağlık Hukuku Ve Malpraktis

Soybağının Reddi Davası Nedir?

Soybağının Tespiti Davası

Suça Yardım Etme Ve Cezası (Tck 39)

Suçta Tekerrür Ve Mükerrirlere Özgü İnfaz

Apostil Nedir? Tanıma Tenfiz Davası.

Tapu İptal Ve Tescil Davası

Tehdit Ve Şantaj Suçu Nedir?

Trafik Kazası Nedeni İle Tazminat Davası

Trafik Kazası Sonucu Taksirle Öldürme Suçu

Türk Hukuku Kişinin Adını Değiştirmesi Nasıl Olur.

Uyuşturucu Kullanma Ve Yaptırımları

Uyuşturucu Ticareti Yapma Ve Yaptırımları

Velayet Davası Nedir?

Tanıma Tenfiz Davası

Boşanma Davası Ücretleri, Mahkeme Masrafları Nedir?

Cumhurbaşkanına Hakaret Suçu Nedir? (Tck 299)

Cumhurbaşkanına Hakaret Suçunun Cezası (Tck 299)

Cumhurbaşkanına Hakaret Suçu (Tck 299) Yargıtay Kararları

İnternet Hukukunda Sorumluluk Ve Kavramlar

İnternetten İçerik (Görsel,Video,Haber,Yorum) Kaldırma-Erişimi Engelleme Şartları

İnternette Suç İşlenmesi Nedeniyle İçeriğin Kaldırılması Ve Erişimin Engellenmesi