Çocukların Cinsel İstismarı ve Cinsel Suç Mağdurlarının Muayenesi; TCKç m.102-103-104 de yer alan cinsel dokunulmazlığa karşı işlenen suçlarda en çok merak edilen ve çoğu zaman mağdur,zaman zaman da aile için büyük sorun oluşturan muayene sürecine değiniyoruz.


Özellikle cinsel dokunulmazlığa karşı işlenen suçlarda vücut dokunulmazlığının cinsel organ veya farklı bir organ sokulması ya da farklı bir madde sokulması sonucu ihlali kapsamında mağdura yaklaşımla ilgili konuyu inceleyeceğiz. Bu kapsamda kendini ağır bir yük altında hisseden mağdurun ve ailenin süreci daha iyi öğrenebilmesi açısından bilgiler vermeye çalışacağız.

 

Muayenenin Amacı

 

 • Vücut boşluklarına penetrasyonun gerçekleşip gerçekleşmediğinin belgelenmesi.
 • Şiddet kullanılıp kullanılmadığının tespiti.
 • Yaralanmaların tedavisi ve kayıt edilmesi.
 • Gerekli tıbbi yardımın yapılması.
 • Saldırganın kimliğinin tespit edilmesi.
 • Uyuşturucu ve alkol gibi beyin fonksiyonlarını etkileyen maddelerin etkisinin belirlenmesi. (Kan örneği alınması vs.)
 • Gerekiyorsa yaş tespiti yapılması.
 • Kişinin mental durumunun tespit edilmesi.

Cinsel saldırıya uğramış kişinin rızası ve izni olmaksızın muayenesi mümkün değildir. Kişiye, yapılacak incelemeler ve idari işlemler hakkında doktoru tarafından bilgi verilmelidir.

 

Adli Muayene Süreci

 

Adli Muayenenin Talep Edilmemesi

 

Adli muayane mahkemenin ve cumhuriyet savcısının talebi ile kişinin veya ailesinin (anne-baba) rızası ve izni ile yapılır. Adli muayeneye ilişkin CMK m.75ve m.76 hükümleri açıktır. Bir suça ilişkin delil elde etmek için, şüpheli veya sanığın bedeninin tıbbî muayenesine ya da vücudundan kan veya cinsel salgı gibi örnekler alınmasına, Cumhuriyet savcısı veya mağdurun istemiyle ya da re'sen hâkim veya mahkeme tarafından karar verilebilir. Şüpheli veya sanığın vücudundan saç, tükürük ve tırnak gibi örnekler alınabilmesine Cumhuriyet savcısı da karar verebilir. Cumhuriyet savcısının kararı, yirmi dört saat içinde hâkim veya mahkemenin onayına sunulur. Hâkim veya mahkeme, yirmi dört saat içinde kararını verir. Onaylanmayan kararlar hükümsüz kalır ve elde edilen deliller kullanılamaz. Tıbbî muayenenin yapılabilmesi veya vücuttan örnekler alınabilmesi için; müdahalenin, kişinin sağlığına zarar verme tehlikesinin bulunmaması gerekir. Üst sınırı iki yıldan daha az hapis cezasını gerektiren suçlarda kişi üzerinde beden muayenesi yapılamaz; kişiden kan, saç, tükürük, tırnak, cinsel salgı gibi örnek alınamaz.

 

Bir suça ilişkin delil elde etmek amacıyla, mağdurun vücudu üzerinde dış veya iç beden muayenesi yapılabilmesine veya vücudundan kan veya benzeri biyolojik örneklerle saç, tükürük, tırnak gibi örnekler alınabilmesine; sağlığını tehlikeye düşürmemek ve cerrahî bir müdahalede bulunmamak koşuluyla; Cumhuriyet savcısının istemiyle ya da re'sen hâkim veya mahkeme, gecikmesinde sakınca bulunan hâllerde Cumhuriyet savcısı tarafından karar verilebilir. Cumhuriyet savcısının kararı, yirmi dört saat içinde hâkim veya mahkemenin onayına sunulur. Hâkim veya mahkeme, yirmi dört saat içinde kararını verir. Onaylanmayan kararlar hükümsüz kalır ve elde edilen deliller kullanılamaz.


Mağdurun rızasının varlığı halinde, bu işlemlerin yapılabilmesi için karar alınmasına gerek yoktur.

 

Muayene koşulları Adli muayene ile ilgili müdahaleler ancak hekim tarafından veya hekim gözetiminde sağlık mesleği mensubu diğer bir kişi tarafından yapılabilir.Tüm kontroller ve müdahaleler ilgili sağlık biriminde gizlilik esaslarına göre yapılmalıdır.
Muayene sırasında fotoğraf çekilmesi Adli muayene sırasında hekim gerekli görürse mağdurunda rızası alınmak koşulu ile fotoğraf çekebilir. Özellikle darp ve cebir izleri kaybolabileceğinden bu izlerin fotoğrafları çekilmek istenebilir. Bu fotoğraflar mahkemede suçun cinsel amaçla işlenip işlenmediği ile ilgili kesin delil oluşturabilecek niteliktedir.


Anamnez Mağdurun kliniğe getirilmesine neden olan istismar tipinin ne olduğu ve ne zaman olduğunun tespiti amacıyla hekim tarafından mağdura sorular sorulur. Ayrıca bu konuda şimdiye kadar herhangi bir işlem veya tedavi yapılıp yapılmadığı sorulur. Güncel öykü olarak adlandırılan bu bölümde mağdurun, hekimin soracağı tüm sorularla eksiksiz bir şekilde yanıt vermesi gerekir. Unutulmamalıdır ki anlatılacak öyküye göre yapılacak muayenede değişiklikler olabilir.
Muayene özellikleri İki çeşit muayene olup ilgili hekim tarafından her ikisi de gerekli koşullarda yapılacaktır.

 

 • Genital bölge dışı muayene
 • Genital bölge muayene
 • Fiili livata olup olmadığının kontrolü için muayene (anmaneze göre)

Örnek alınması Cinsel saldırı sonrası saldırganın kimliğinin belirlenmesi, kan örneği alınarak uyuşturucu-alkol olup olmadığının araştırılamsı, gerekiyorsa yaş tespiti yapılması için örnek alınması gerekebilir. Olay olduktan 72 saat içinde yapılan testler önem arz eder.Yukarı da anlatmaya çalıştığımız gibi cinsel saldırıya uğramış mağdurun muayene süreci titizlikle ve mağduru etkilemeyecek şekilde yapılmalıdır. Muayene sonucu elde edilecek bulgular suçun derecesini, cezanın miktarını dolayısıyla mahkemenin vereceği kararı doğrudan etkileyecektir.


Ceza Hukukundan kaynaklı hususlarla ilgili olarak avukatlık hizmetlerimiz bakımından bilgi almak için iletişim kısmında yer alan bilgilerden bizimle iletişime geçebilirsiniz.


Bir önceki yazımızda cinsel taciz ayrıltılı değerlendirmemizi inceleyebilirsiniz.

 

6284 Sayılı Kanun Ailenin Korunması

Aile Konutu Şerhi Nedir

Aile Konutu Kavramı Ve Aile Konutu Tahliyesi

Aldatılan Eşin Üçüncü Kişiye Açacağı Tazminat Davası

Araç Değer Kaybı Davası

Boşanma Davası

Boşanma Davasında Velayet Ve Nafaka

Boşanma Davasının Mirasçılar Tarafından Sürdürülmesi

Boşanmada Edinilmiş Mal Ve Kişisel Mal Ayrımı

Ceza Davalarında İştirak

Ceza Erteleme Nedir? (Tck. 51.Madde Ve Gerekçesi)

Ceza Hukukunda Genel Af Ve Özel Af

Ceza Hukukunda Taksir Nedir?

Çiftlik Bank Nedir. Piramit Satış Sistemleri

Cinsel Taciz Ve Kanundaki Yeri

Çocuk Düşürtme, Düşürme Ve Kısırlaştırma Suçu

Çocukların Cinsel İstismarı Suçu

Çocukların Cinsel İstismarı Ve Cinsel Suç Mağdurlarının Muayenesi

Ehliyete El Konulmasına İtiraz, Ehliyete El Konulması Sebepleri

Etkin Pişmanlık Ceza İndirimi Nedir

Evlatlığın Mirasçılığı

Gayrimenkul Satış Vaadi Hakkında Bilinmesi Gerekenler

Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması Nedir? Hagb Nedir?

Hakaret Suçu Nedir ?

Haksız El Atmanın Önlenmesi Ve Ecrimisil Talebi

Hırsızlık Suçunun Cezası

Hükümlüler Ve Küçük Çocuk Açısından Vasi Atanması

İddet Müddeti Nedir? İddet Müddetinin Kaldırılması

İlaçların Yanlış Kullanımı Ve Hukuki Sorumluluk

İnternet Üzerinden Dolandırıcılık

Kamulaştırma Davası

Kasten Adam Öldürme Suçu Nedir

Kasten Adam Yaralama Suçu Ve İndirim Sebepleri

Katılım Payı Alacağını Davası Nedir

Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesinin Unsurları

Mal Rejimi Davaları Ve Türleri

Marka Ve Marka Hakkının Korunması Davaları

Miras Hukukunda Ortaklığın Giderilmesi Davası

Miras Hukukunda Saklı Pay Nedir ?

Miras Hukukunda Zümre Sistemi

Miras Bırakanın Kredi Borcunun Hayat Sigortası Tarafından Ödenmesi

Murisin Banka Hesabındaki Paranın Mirascılar Tarafından Çekilebilmesi

Muvazaa Ve Mirastan Mal Kaçırma Nedir

Nesebin Reddi Davası

Nitelikli Yağma (Gasp) Suçu Nedir ?

Reddi Miras Nedir?

Sağlık Hukuku Ve Malpraktis

Soybağının Reddi Davası Nedir?

Soybağının Tespiti Davası

Suça Yardım Etme Ve Cezası (Tck 39)

Suçta Tekerrür Ve Mükerrirlere Özgü İnfaz

Apostil Nedir? Tanıma Tenfiz Davası.

Tapu İptal Ve Tescil Davası

Tehdit Ve Şantaj Suçu Nedir?

Trafik Kazası Nedeni İle Tazminat Davası

Trafik Kazası Sonucu Taksirle Öldürme Suçu

Türk Hukuku Kişinin Adını Değiştirmesi Nasıl Olur.

Uyuşturucu Kullanma Ve Yaptırımları

Uyuşturucu Ticareti Yapma Ve Yaptırımları

Velayet Davası Nedir?

Tanıma Tenfiz Davası

Boşanma Davası Ücretleri, Mahkeme Masrafları Nedir?

Cumhurbaşkanına Hakaret Suçu Nedir? (Tck 299)

Cumhurbaşkanına Hakaret Suçunun Cezası (Tck 299)

Cumhurbaşkanına Hakaret Suçu (Tck 299) Yargıtay Kararları

İnternet Hukukunda Sorumluluk Ve Kavramlar

İnternetten İçerik (Görsel,Video,Haber,Yorum) Kaldırma-Erişimi Engelleme Şartları

İnternette Suç İşlenmesi Nedeniyle İçeriğin Kaldırılması Ve Erişimin Engellenmesi