Kanun koyucu, trafik kazalarındaki can ve mal kaybının önünü kesmek için ve oluşacak herhangi trafik kaynaklı hukuki ihtilafı ortadan kaldırmak adına trafik hukuku mevzuatını oluşturmuştur.


Trafik hukuku mevzuatının insan hayatı adına en önemli hükümleri arasında; trafiğin güvenliğinin sağlanmasına yönelik hükümler bulunmaktadır. Trafik güvenliğini riske atan, kurallara uymayan sürücülere yönelik idari para cezası, hapis cezası ya da geçici olarak ehliyete el konulması cezaları öngörülmüştür. Tüm bunların yanı sıra hukukumuzda, ehliyete el konulmasına itiraz hakkı da vatandaşlara tanınmıştır.

 

Trafik Kuralları


Ülkemizde milyonlarca araç ve milyonlarca sürücü bulunmaktadır. Trafikte belli başlı kurallar olmasaydı, tahmin edersiniz ki yollarda önüne geçilmez sorunlar oluşurdu.
Trafik kurallarının amacı, hem sürücülerin hem de yayaların can güvenliğini koruma altına almaktır. Trafik cezaları da ‘trafik kurallarına" uymayan, bunları ihlal eden sürücülere karşı yapılmış caydırıcı kurallardır.

 

Ehliyete El Konulması

 

Yapılan her trafik ihlali birbirine eşdeğer değil. Bundan dolayı cezaların farklı türde puan karşılığı bulunuyor. Örneğin;

 

  • Sürücü, kırmızı ışıkta geçerse 20 puan değerinde bir ceza puanı alır.
  • Sürücü, ehliyeti yanında değilken araç kullanıyorsa 10 puan değerinde bir ceza puanı alır.

 

Bu şekilde puanlar birikir ve 100 puana ulaşıldığı zaman ehliyetinize el konulur. Uygulamada ehliyete el konulması cezası, cezada 100 puanı doldurmak, hız yasağını delmek, alkollü araç kullanmak ve alkol cihazlarına üflememek gibi durumlarda ortaya çıkmaktadır.

 

El Koyulan Ehliyete İtiraz Etme

 

Ehliyetinize birçok sebepten dolayı el konulabilir. Bunlar Türk Ceza Kanunu ve Kabahatler Kanunu kapsamında verilmiş cezalardır.

Ama suçsuz ve cezasızsanız, haksız yere ehliyetinize el konulduğunu düşünüyorsanız ve hakkınızda yanlış ya da haksız bir işlem yapıldığına inanıyorsanız, bu duruma yasal olarak itiraz edebilirsiniz.
Verilmiş yanlış bir karara itiraz etmek için, tutanağınız ile birlikte avukatlık bürosuna başvurmanızı önemle tavsiye ederiz. İyi bir avukat desteği ile bu sorunu kolaylıkla çözebilirsiniz. Yalnız itiraz etmek için çabuk olmanızda fayda var. Çünkü sürücü belgesi davaları genelde zaman aşımına uğradığı için bu hakkınızı kaybedebilirsiniz. Bundan dolayı mutlaka hızlı davranmanız gerekmektedir.

 

Yetkili Mahkeme


Bu tür davaların sulh ceza mahkemelerinde açılması ve yargılamanın sulh ceza mahkemelerinde yapılması gerekmektedir.

 

6284 Sayılı Kanun Ailenin Korunması

Aile Konutu Şerhi Nedir

Aile Konutu Kavramı Ve Aile Konutu Tahliyesi

Aldatılan Eşin Üçüncü Kişiye Açacağı Tazminat Davası

Araç Değer Kaybı Davası

Boşanma Davası

Boşanma Davasında Velayet Ve Nafaka

Boşanma Davasının Mirasçılar Tarafından Sürdürülmesi

Boşanmada Edinilmiş Mal Ve Kişisel Mal Ayrımı

Ceza Davalarında İştirak

Ceza Erteleme Nedir? (Tck. 51.Madde Ve Gerekçesi)

Ceza Hukukunda Genel Af Ve Özel Af

Ceza Hukukunda Taksir Nedir?

Çiftlik Bank Nedir. Piramit Satış Sistemleri

Cinsel Taciz Ve Kanundaki Yeri

Çocuk Düşürtme, Düşürme Ve Kısırlaştırma Suçu

Çocukların Cinsel İstismarı Suçu

Çocukların Cinsel İstismarı Ve Cinsel Suç Mağdurlarının Muayenesi

Ehliyete El Konulmasına İtiraz, Ehliyete El Konulması Sebepleri

Etkin Pişmanlık Ceza İndirimi Nedir

Evlatlığın Mirasçılığı

Gayrimenkul Satış Vaadi Hakkında Bilinmesi Gerekenler

Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması Nedir? Hagb Nedir?

Hakaret Suçu Nedir ?

Haksız El Atmanın Önlenmesi Ve Ecrimisil Talebi

Hırsızlık Suçunun Cezası

Hükümlüler Ve Küçük Çocuk Açısından Vasi Atanması

İddet Müddeti Nedir? İddet Müddetinin Kaldırılması

İlaçların Yanlış Kullanımı Ve Hukuki Sorumluluk

İnternet Üzerinden Dolandırıcılık

Kamulaştırma Davası

Kasten Adam Öldürme Suçu Nedir

Kasten Adam Yaralama Suçu Ve İndirim Sebepleri

Katılım Payı Alacağını Davası Nedir

Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesinin Unsurları

Mal Rejimi Davaları Ve Türleri

Marka Ve Marka Hakkının Korunması Davaları

Miras Hukukunda Ortaklığın Giderilmesi Davası

Miras Hukukunda Saklı Pay Nedir ?

Miras Hukukunda Zümre Sistemi

Miras Bırakanın Kredi Borcunun Hayat Sigortası Tarafından Ödenmesi

Murisin Banka Hesabındaki Paranın Mirascılar Tarafından Çekilebilmesi

Muvazaa Ve Mirastan Mal Kaçırma Nedir

Nesebin Reddi Davası

Nitelikli Yağma (Gasp) Suçu Nedir ?

Reddi Miras Nedir?

Sağlık Hukuku Ve Malpraktis

Soybağının Reddi Davası Nedir?

Soybağının Tespiti Davası

Suça Yardım Etme Ve Cezası (Tck 39)

Suçta Tekerrür Ve Mükerrirlere Özgü İnfaz

Apostil Nedir? Tanıma Tenfiz Davası.

Tapu İptal Ve Tescil Davası

Tehdit Ve Şantaj Suçu Nedir?

Trafik Kazası Nedeni İle Tazminat Davası

Trafik Kazası Sonucu Taksirle Öldürme Suçu

Türk Hukuku Kişinin Adını Değiştirmesi Nasıl Olur.

Uyuşturucu Kullanma Ve Yaptırımları

Uyuşturucu Ticareti Yapma Ve Yaptırımları

Velayet Davası Nedir?

Tanıma Tenfiz Davası

Boşanma Davası Ücretleri, Mahkeme Masrafları Nedir?

Cumhurbaşkanına Hakaret Suçu Nedir? (Tck 299)

Cumhurbaşkanına Hakaret Suçunun Cezası (Tck 299)

Cumhurbaşkanına Hakaret Suçu (Tck 299) Yargıtay Kararları

İnternet Hukukunda Sorumluluk Ve Kavramlar

İnternetten İçerik (Görsel,Video,Haber,Yorum) Kaldırma-Erişimi Engelleme Şartları

İnternette Suç İşlenmesi Nedeniyle İçeriğin Kaldırılması Ve Erişimin Engellenmesi