Evlatlığın Altsoyunun Mirasçılığı Evlatlığın Mirasçılığı

 

TMK 500; “Evlâtlık ve altsoyu, evlât edinene kan hısımı gibi mirasçı olurlar. Evlâtlığın kendi ailesindeki mirasçılığı da devam eder. Evlât edinen ve hısımları, evlâtlığa mirasçı olmazlar.” Yani evlatlık, kan hısımı olmasa da zümre mirasçısı olarak da mirasçı olabilmektedir.


Evlatlık ve altsoyunun mirasçı olarak sayılmaları için, evlat edinenin ölümü anında, evlatlık ilişkisinin devam ediyor olması şarttır.
Evlat edinme işlemleri sürerken, evlat edinmek isteyen kişi vefat ederse, işlem yarım kalacağı için, geçerli bir evlatlık ilişkisi kurulmamış olur. Dolayısı ile de evlatlık ve altsoyunun mirasçılığı söz konusu olmaz.

 

Evlatlık ve Altsoyunun Mirasçılığının Özellikleri

 

MK 500"e göre, evlatlık ve altsoyu evlat edinenin birinci zümre ve saklı paylı mirasçıları olsalar bile, hısımlıkları mahkeme kararına bağlı olduğu için, yine de kan hısımı altsoyunun mirasçılığına oranla birkaç farklı özellikler taşır. Bu özellikler aşağıdaki gibidir;

 

  • Evlatlığın kendi öz ailesine, yani kan bağının olduğu kişilere mirasçılığı devam eder (MK 500/I,c.2). Böylece evlatlık ve altsoyu hem kendi öz ailelerinden hem de evlat edinildiği aileden miras payı alır. Fakat bu durum İsviçre "de farklıdır. 1972" deki değişiklikle tam evlat edinmeyi benimseyen İsviçre, evlatlığın kan bağının olduğu ailesi ile olan ilişkilerinin sona ereceğini kabul etmiştir. Bununla birlikte, aynı tarihte MK 500" ü karşılayan ZGB Art. 465" i yürürlükten kaldırarak, evlatlığın kendi ailesine karşı olan mirasçılığını yok saymıştır.
  • Evlatlık ve altsoyu, yalnızca evlat edinene mirasçı olurlar (MK 500/I,c.1). Evlat edinme ile sadece evlat edinen ve onun altsoyu arasında bir bağ kurulduğundan dolayı evlatlık ve altsoyu, evlat edinenin kan bağının olduğu kimselere mirasçı olamazlar. Fakat evlat edinenin hısımları ile evlatlık arasında, ayrıca kan bağına dayanan bir bağ varsa, o zaman evlatlık ve altsoyu, evlatlık ilişkisinden dolayı değil, kan bağından dolayı mirasçı olur.
  • Evlat edinen ile evlatlık ve altsoyu arasındaki mirasçılık tek taraflıdır. MK 500 / II" ye göre, “Evlat edinen ve hısımları, evlatlığa mirasçı olamazlar”.  Yani evlatlık edinen kişi, aldığı evlatlığa yasal mirasçı olamaz. Bundan dolayı, evlat edinen veya hısımlarının, evlatlığın atanmış mirasçısı olmalarına bir engel yoktur. Örnek verecek olursak;  evlatlık Elif, evlat edinen Aslı" yı terekesinin 1/4"ü için mirasçı atayabilir. Yine, evlat edinen ile evlatlık arasında, mirasçı olmasını gerektiren bir kan bağı bulunması durumunda da evlat edinen ve hısımları evlatlığa yasal mirasçı olabilirler.

 

 

6284 Sayılı Kanun Ailenin Korunması

Aile Konutu Şerhi Nedir

Aile Konutu Kavramı Ve Aile Konutu Tahliyesi

Aldatılan Eşin Üçüncü Kişiye Açacağı Tazminat Davası

Araç Değer Kaybı Davası

Boşanma Davası

Boşanma Davasında Velayet Ve Nafaka

Boşanma Davasının Mirasçılar Tarafından Sürdürülmesi

Boşanmada Edinilmiş Mal Ve Kişisel Mal Ayrımı

Ceza Davalarında İştirak

Ceza Erteleme Nedir? (Tck. 51.Madde Ve Gerekçesi)

Ceza Hukukunda Genel Af Ve Özel Af

Ceza Hukukunda Taksir Nedir?

Çiftlik Bank Nedir. Piramit Satış Sistemleri

Cinsel Taciz Ve Kanundaki Yeri

Çocuk Düşürtme, Düşürme Ve Kısırlaştırma Suçu

Çocukların Cinsel İstismarı Suçu

Çocukların Cinsel İstismarı Ve Cinsel Suç Mağdurlarının Muayenesi

Ehliyete El Konulmasına İtiraz, Ehliyete El Konulması Sebepleri

Etkin Pişmanlık Ceza İndirimi Nedir

Evlatlığın Mirasçılığı

Gayrimenkul Satış Vaadi Hakkında Bilinmesi Gerekenler

Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması Nedir? Hagb Nedir?

Hakaret Suçu Nedir ?

Haksız El Atmanın Önlenmesi Ve Ecrimisil Talebi

Hırsızlık Suçunun Cezası

Hükümlüler Ve Küçük Çocuk Açısından Vasi Atanması

İddet Müddeti Nedir? İddet Müddetinin Kaldırılması

İlaçların Yanlış Kullanımı Ve Hukuki Sorumluluk

İnternet Üzerinden Dolandırıcılık

Kamulaştırma Davası

Kasten Adam Öldürme Suçu Nedir

Kasten Adam Yaralama Suçu Ve İndirim Sebepleri

Katılım Payı Alacağını Davası Nedir

Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesinin Unsurları

Mal Rejimi Davaları Ve Türleri

Marka Ve Marka Hakkının Korunması Davaları

Miras Hukukunda Ortaklığın Giderilmesi Davası

Miras Hukukunda Saklı Pay Nedir ?

Miras Hukukunda Zümre Sistemi

Miras Bırakanın Kredi Borcunun Hayat Sigortası Tarafından Ödenmesi

Murisin Banka Hesabındaki Paranın Mirascılar Tarafından Çekilebilmesi

Muvazaa Ve Mirastan Mal Kaçırma Nedir

Nesebin Reddi Davası

Nitelikli Yağma (Gasp) Suçu Nedir ?

Reddi Miras Nedir?

Sağlık Hukuku Ve Malpraktis

Soybağının Reddi Davası Nedir?

Soybağının Tespiti Davası

Suça Yardım Etme Ve Cezası (Tck 39)

Suçta Tekerrür Ve Mükerrirlere Özgü İnfaz

Apostil Nedir? Tanıma Tenfiz Davası.

Tapu İptal Ve Tescil Davası

Tehdit Ve Şantaj Suçu Nedir?

Trafik Kazası Nedeni İle Tazminat Davası

Trafik Kazası Sonucu Taksirle Öldürme Suçu

Türk Hukuku Kişinin Adını Değiştirmesi Nasıl Olur.

Uyuşturucu Kullanma Ve Yaptırımları

Uyuşturucu Ticareti Yapma Ve Yaptırımları

Velayet Davası Nedir?

Tanıma Tenfiz Davası

Boşanma Davası Ücretleri, Mahkeme Masrafları Nedir?

Cumhurbaşkanına Hakaret Suçu Nedir? (Tck 299)

Cumhurbaşkanına Hakaret Suçunun Cezası (Tck 299)

Cumhurbaşkanına Hakaret Suçu (Tck 299) Yargıtay Kararları

İnternet Hukukunda Sorumluluk Ve Kavramlar

İnternetten İçerik (Görsel,Video,Haber,Yorum) Kaldırma-Erişimi Engelleme Şartları

İnternette Suç İşlenmesi Nedeniyle İçeriğin Kaldırılması Ve Erişimin Engellenmesi