Hükmün açıklanmasının geri bırakılması, sanık hakkında hükmü olan cezanın belli bir denetim süresi içerisinde sonuç doğurmaması durumunda denetim süresi boyunca kasıtlı bir suç işlenmez ve de yükümlülüklere uygun davranılır ise ceza kararının ortadan kaldırılması ve davanın düşmesine yol açmakta olan bir cezanın bireyselleştirilmesi kurumudur (Ceza muhakemesi kanunu madde 231). Erteleme, takdiri indirim gibi bireyselleştirme kurumlarında mahkeme kararı bir takım hukuki sonuçlar doğurmaktadır. Hükmün açıklanması durumunda geri bırakılması kurumunda ortada sonuç doğurabilecek bir mahkeme hükmü yer almamaktadır. Mahkeme tarafından hukuk sisteminde sonuç doğuracak şekilde kararını henüz açıklamamış,, açıklamayı geri bırakmıştır. HAGB (hükmün açıklanmasının geri bırakılması) kararı bireyin medeni siyasi ya da özel yaşamına hiçbir kısıtlama getirmeden adeta sanığa ikinci bir şans tanımaktadır. HAGB (hükmün açıklanmasının geri bırakılması) kararı, suç işleyen bireyin hayatına ceza hukuku müdahalesini adeta askıya almaktadır.

 

HAGB (Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması) Şartları Nelerdir?

 

Sanığa verilmiş olan cezanın 2 yıl ya da daha süreli hapis cezası ya da adli para cezası olması gerekir. Eğer bu durum 2 yıldan fazla süreli hapis cezası söz konusu ise hükmün açıklanmasının geri bırakılması mümkün değildir. İkinci olarak da suç sonucunda bir maddi zarar oluştuysa bunun sanık tarafından giderilmesi gerekmektedir. Üçüncüsü ise sanığın daha önce kasıtlı bir suçtan mahkumiyeti bulunması gerekmektedir. Eğer başka bir kasti suçtan dolayı sabıka kaydı (adli sicil kaydı) var ise hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararı verilemeyecektir. Lâkin taksirle işlenen suçlar, örnek vermek gerekirse taksirle yaralama ya da öldürme benzeri suçlar sebebi ile alınan mahkumiyet kararları hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararı verilmesine engel değildir. Son olarak hakimde sanığın yeniden bir başka suç işletmeyeceği yönünde olumlu bir kanaate varması gerekmektedir.

 

HAGB (Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması) Kararı Verilemeyecek Suçlar

 

HAGB (hükmün geri bırakılması) kararı verilebilmesi için aranan şartlardan bir tanesi de özel olarak kanunlarda belirtilen hükmün açıklanması kararı verilemeyecek suçlardan olmaması gerektiğidir. Hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararı verilmeyecek suçlar ise şunlardır;
    

  • Askeri ceza kanunu kapmasına girmekte olan suçlar,
  • Terörle mücadele kanunu kapsamına girmekte olan suçlar,
  • İnkilap kanunda yer almakta olan suçlar,
  • 477 sayılı kanunda düzenlenen disiplin hapsi gerektiren suçlar,
  • Karşılıksız çek keşide etme suçu, 
  • İmar kirliliğine neden olma suçu,   
  • Kullanmak amacı ile uyuşturucu madde bulundurma suçu, 
  • Disiplin ve de Tazyik hapsini gerektiren filer.

6284 Sayılı Kanun Ailenin Korunması

Aile Konutu Şerhi Nedir

Aile Konutu Kavramı Ve Aile Konutu Tahliyesi

Aldatılan Eşin Üçüncü Kişiye Açacağı Tazminat Davası

Araç Değer Kaybı Davası

Boşanma Davası

Boşanma Davasında Velayet Ve Nafaka

Boşanma Davasının Mirasçılar Tarafından Sürdürülmesi

Boşanmada Edinilmiş Mal Ve Kişisel Mal Ayrımı

Ceza Davalarında İştirak

Ceza Erteleme Nedir? (Tck. 51.Madde Ve Gerekçesi)

Ceza Hukukunda Genel Af Ve Özel Af

Ceza Hukukunda Taksir Nedir?

Çiftlik Bank Nedir. Piramit Satış Sistemleri

Cinsel Taciz Ve Kanundaki Yeri

Çocuk Düşürtme, Düşürme Ve Kısırlaştırma Suçu

Çocukların Cinsel İstismarı Suçu

Çocukların Cinsel İstismarı Ve Cinsel Suç Mağdurlarının Muayenesi

Ehliyete El Konulmasına İtiraz, Ehliyete El Konulması Sebepleri

Etkin Pişmanlık Ceza İndirimi Nedir

Evlatlığın Mirasçılığı

Gayrimenkul Satış Vaadi Hakkında Bilinmesi Gerekenler

Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması Nedir? Hagb Nedir?

Hakaret Suçu Nedir ?

Haksız El Atmanın Önlenmesi Ve Ecrimisil Talebi

Hırsızlık Suçunun Cezası

Hükümlüler Ve Küçük Çocuk Açısından Vasi Atanması

İddet Müddeti Nedir? İddet Müddetinin Kaldırılması

İlaçların Yanlış Kullanımı Ve Hukuki Sorumluluk

İnternet Üzerinden Dolandırıcılık

Kamulaştırma Davası

Kasten Adam Öldürme Suçu Nedir

Kasten Adam Yaralama Suçu Ve İndirim Sebepleri

Katılım Payı Alacağını Davası Nedir

Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesinin Unsurları

Mal Rejimi Davaları Ve Türleri

Marka Ve Marka Hakkının Korunması Davaları

Miras Hukukunda Ortaklığın Giderilmesi Davası

Miras Hukukunda Saklı Pay Nedir ?

Miras Hukukunda Zümre Sistemi

Miras Bırakanın Kredi Borcunun Hayat Sigortası Tarafından Ödenmesi

Murisin Banka Hesabındaki Paranın Mirascılar Tarafından Çekilebilmesi

Muvazaa Ve Mirastan Mal Kaçırma Nedir

Nesebin Reddi Davası

Nitelikli Yağma (Gasp) Suçu Nedir ?

Reddi Miras Nedir?

Sağlık Hukuku Ve Malpraktis

Soybağının Reddi Davası Nedir?

Soybağının Tespiti Davası

Suça Yardım Etme Ve Cezası (Tck 39)

Suçta Tekerrür Ve Mükerrirlere Özgü İnfaz

Apostil Nedir? Tanıma Tenfiz Davası.

Tapu İptal Ve Tescil Davası

Tehdit Ve Şantaj Suçu Nedir?

Trafik Kazası Nedeni İle Tazminat Davası

Trafik Kazası Sonucu Taksirle Öldürme Suçu

Türk Hukuku Kişinin Adını Değiştirmesi Nasıl Olur.

Uyuşturucu Kullanma Ve Yaptırımları

Uyuşturucu Ticareti Yapma Ve Yaptırımları

Velayet Davası Nedir?

Tanıma Tenfiz Davası

Boşanma Davası Ücretleri, Mahkeme Masrafları Nedir?

Cumhurbaşkanına Hakaret Suçu Nedir? (Tck 299)

Cumhurbaşkanına Hakaret Suçunun Cezası (Tck 299)

Cumhurbaşkanına Hakaret Suçu (Tck 299) Yargıtay Kararları

İnternet Hukukunda Sorumluluk Ve Kavramlar

İnternetten İçerik (Görsel,Video,Haber,Yorum) Kaldırma-Erişimi Engelleme Şartları

İnternette Suç İşlenmesi Nedeniyle İçeriğin Kaldırılması Ve Erişimin Engellenmesi