Kasten adam yaralama suçu indirim sebepleri kasten adam yaralama suçu

 

Kasten adam yaralama suçu, bir kimsenin vücuduna acı verilmesi, sağlığının bozulmasına neden olan eylemdir. Kasten adam yaralama suçu, TCK md. 86"da ‘vücut dokunulmazlığına karşı suçlar" başlığı altında yer almaktadır.


Kasten Adam Yaralama Suçu Şikayet, Zamanaşımı ve Uzlaştırma

 

Kasten adam yaralama suçu, basit ve nitelikli haller olmak üzere iki farklı şekilde ortaya çıkmaktadır. Suçun basit hallerinden biri olan “basit tıbbi müdahale ile giderilebilecek” adam yaralama suçları şikâyete tabidir. BTM ile giderilebilecek adam yaralama suçu 6 ay süre ile geçerlidir. Mağdur 6 ay içinde şikayetçi olmazsa şikâyet hakkı otomatik olarak düşer.


Suçun nitelikli halleri ve ‘basit tıbbi müdahale ile giderilemeyecek" basit yaralama suçu şikâyete tabi değildir. Suç şikâyete tabi olmadığı için herhangi bir şikâyet süresi yoktur. Savcılık, dava zamanaşımı süresi içinde her zaman soruşturma açabilir. Suçun bu hallerine dair en düşük dava zamanaşımı süresi 8 yıl olup şikâyet hakkına sahip herkes bu süre içerisinde şikayetçi olabilir.


Basit kasten adam yaralama suçu, taraflar arasında uzlaşma sağlanan suçlardandır. Uzlaşma kapsamında olan suçlarda, soruşturma aşamasında öncelikle uzlaştırma prosedürünün uygulanması, uzlaşma sağlanmazsa soruşturmaya veya yargılamaya devam edilmesi gerekir.

 

Kasten Adam Yaralama Suçu ve Haksız Tahrik İndirimi

 

Haksız tahrik, failin mağdurdan kaynaklanan bir fiilin meydana getirdiği hırs, üzüntü veya öfkenin etkisiyle bilerek ve isteyerek adam yaralama suçu işlemesidir.
Haksız tahrik altında adam yaralama suçu işlenmesi halinde faile verilecek cezada, haksız tahrikin derecesine göre 1/4 oranı ile 3/4 oranı arasında bir indirim sağlanır. Örneğin, adam yaralama suçu neticesinde 6 yıl ceza alabilecek bir sanık, suçu haksız tahrik altında işlemişse haksız tahrik indirimi neticesinde 2 yıl ceza alabileceği gibi 4 yıl ceza da alabilir. Haksız tahrikin derecesi, yapılacak indirimin oranını da belirler.

 

Kasten Adam Yaralama Suçu ve Meşru Müdafaa

 

Meşru müdafaa,mağdurun sanığa veya sanığın yakınlarınagerçekleştirdiği bir saldırıya karşı sanığınsavunması ile orantılı bir biçimde kendisini korumakamacıyla suçu işlemesidir.


Kasten adam yaralama suçu meşru müdafaa kapsamında işlenirse yaralayana ceza verilemez.

 

Kasten Adam Yaralama Suçu, Ceza Erteleme

 

İşlediği suç sebebiylesanığa verilen cezanın hukuk sisteminde sonuç doğurmaması ve belli bir denetim süresi sonunda ceza davasının düşmesi ile sonuçlanan bir ceza usul hukuku kurumudur.


Kasten yaralama suçunun cezası 2 yılaltında saptanırsa Hapis Cezasının Ertelenmesi de mümkün olabilir.

6284 Sayılı Kanun Ailenin Korunması

Aile Konutu Şerhi Nedir

Aile Konutu Kavramı Ve Aile Konutu Tahliyesi

Aldatılan Eşin Üçüncü Kişiye Açacağı Tazminat Davası

Araç Değer Kaybı Davası

Boşanma Davası

Boşanma Davasında Velayet Ve Nafaka

Boşanma Davasının Mirasçılar Tarafından Sürdürülmesi

Boşanmada Edinilmiş Mal Ve Kişisel Mal Ayrımı

Ceza Davalarında İştirak

Ceza Erteleme Nedir? (Tck. 51.Madde Ve Gerekçesi)

Ceza Hukukunda Genel Af Ve Özel Af

Ceza Hukukunda Taksir Nedir?

Çiftlik Bank Nedir. Piramit Satış Sistemleri

Cinsel Taciz Ve Kanundaki Yeri

Çocuk Düşürtme, Düşürme Ve Kısırlaştırma Suçu

Çocukların Cinsel İstismarı Suçu

Çocukların Cinsel İstismarı Ve Cinsel Suç Mağdurlarının Muayenesi

Ehliyete El Konulmasına İtiraz, Ehliyete El Konulması Sebepleri

Etkin Pişmanlık Ceza İndirimi Nedir

Evlatlığın Mirasçılığı

Gayrimenkul Satış Vaadi Hakkında Bilinmesi Gerekenler

Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması Nedir? Hagb Nedir?

Hakaret Suçu Nedir ?

Haksız El Atmanın Önlenmesi Ve Ecrimisil Talebi

Hırsızlık Suçunun Cezası

Hükümlüler Ve Küçük Çocuk Açısından Vasi Atanması

İddet Müddeti Nedir? İddet Müddetinin Kaldırılması

İlaçların Yanlış Kullanımı Ve Hukuki Sorumluluk

İnternet Üzerinden Dolandırıcılık

Kamulaştırma Davası

Kasten Adam Öldürme Suçu Nedir

Kasten Adam Yaralama Suçu Ve İndirim Sebepleri

Katılım Payı Alacağını Davası Nedir

Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesinin Unsurları

Mal Rejimi Davaları Ve Türleri

Marka Ve Marka Hakkının Korunması Davaları

Miras Hukukunda Ortaklığın Giderilmesi Davası

Miras Hukukunda Saklı Pay Nedir ?

Miras Hukukunda Zümre Sistemi

Miras Bırakanın Kredi Borcunun Hayat Sigortası Tarafından Ödenmesi

Murisin Banka Hesabındaki Paranın Mirascılar Tarafından Çekilebilmesi

Muvazaa Ve Mirastan Mal Kaçırma Nedir

Nesebin Reddi Davası

Nitelikli Yağma (Gasp) Suçu Nedir ?

Reddi Miras Nedir?

Sağlık Hukuku Ve Malpraktis

Soybağının Reddi Davası Nedir?

Soybağının Tespiti Davası

Suça Yardım Etme Ve Cezası (Tck 39)

Suçta Tekerrür Ve Mükerrirlere Özgü İnfaz

Apostil Nedir? Tanıma Tenfiz Davası.

Tapu İptal Ve Tescil Davası

Tehdit Ve Şantaj Suçu Nedir?

Trafik Kazası Nedeni İle Tazminat Davası

Trafik Kazası Sonucu Taksirle Öldürme Suçu

Türk Hukuku Kişinin Adını Değiştirmesi Nasıl Olur.

Uyuşturucu Kullanma Ve Yaptırımları

Uyuşturucu Ticareti Yapma Ve Yaptırımları

Velayet Davası Nedir?

Tanıma Tenfiz Davası

Boşanma Davası Ücretleri, Mahkeme Masrafları Nedir?

Cumhurbaşkanına Hakaret Suçu Nedir? (Tck 299)

Cumhurbaşkanına Hakaret Suçunun Cezası (Tck 299)

Cumhurbaşkanına Hakaret Suçu (Tck 299) Yargıtay Kararları

İnternet Hukukunda Sorumluluk Ve Kavramlar

İnternetten İçerik (Görsel,Video,Haber,Yorum) Kaldırma-Erişimi Engelleme Şartları

İnternette Suç İşlenmesi Nedeniyle İçeriğin Kaldırılması Ve Erişimin Engellenmesi