Edinilmiş mallar nelerdir.? Mal Rejimi Davaları ve Türleri

 

Mal rejimi, aile hukuku anlamında önemli bir konudur. Eşlerin, mal varlığı yönetimi ve tasfiyesi konusundaki hak ve yükümlülüklerini düzenler.

 

Mal Rejimi Türleri Nelerdir?

 

2002 yılında yeni yürürlüğe giren Medeni Kanun"a göre yasal olarak saptanmış mal rejimleri şunlardır;

 

 • Edinilmiş Mallara Katılma Rejimi
 • Mal Ayrılığı Rejimi
 • Paylaşmalı Mal Ayrılığı Rejimi
 • Mal Ortaklığı Rejimi

Hukuken mal rejimlerinden herhangi birini seçmekte özgürsünüz.

Eğer taraflar bir mal rejimini seçme konusunda herhangi bir anlaşmaya varmamışlarsa veya ayrıca bir mal rejimi sözleşmesi yapmamışlarsa yasal mal rejimi olan “edinilmiş mallara katılma” rejimine tabi olacaklardır.


Edinilmiş Mal ve Kişisel Mal Ayrımı Nasıl Yapılır.

 

Mal rejimi sona erdiğinde tasfiye sırasında bir malın kişisel mal mı yoksa edinilmiş mal mı olduğu son derece önemlidir. Tasfiye ve alacakların saptanması buna göre yapılır.


Kişisel Mallar Nelerdir?

 

Medeni Kanun"da sayılmış olan kişisel mallar özellikle şunlardır;

 

 • Mal rejimi kurulmadan önce eşlerden birine ait olan mallar,
 • Miras veya karşılıksız kazanma yoluyla elde edilen mallar,
 • Kişisel kullanıma özgülenmiş eşyalar,
 • Manevi tazminat alacakları,
 • Kişisel bir malın yerine geçen değerler.

 

Edinilmiş Mallar Nelerdir?

 

Medeni Kanun"a göre edinilmiş mal olarak kabul edilecek mallar ise şu şekildedir;

 

 • Çalışma karşılığında elde edilmiş mallar,
 • Sosyal güvenlik veya sosyal yardım kuruluşlarının yaptığı ödemeler ile yardım sandıkları vb. kurumların yaptığı ödemeler,
 • Çalışma gücü kaybı nedeniyle ödenmiş tazminatlar,
 • Kişisel malların gelirleri,
 • Edinilmiş bir malın yerine geçen değerler.

 

Mal Rejimi Nasıl Değiştirilebilir?

 

Eşler evlilikleri boyunca tâbi oldukları mal rejimini, yeni bir mal rejimi sözleşmesi yaparak değiştirebilir. Ayrıca eşlerden birinin borca girmiş olması, eşlerin ortak olduğu bir malda eşlerden birinin payına haciz konulması gibi hallerde dava yoluyla da mal rejimini değiştirmek mümkündür.

 

Mal Rejiminin Tasfiyesi Nedir

 

Mal rejiminin tasfiyesi, mal rejiminin sona ermesinden sonra mal rejimine tabi malların mal rejimi tipine göre taraflar arasında “dağıtılması” ve “denkleştirilmesi” anlamına gelmektedir.


Mal Rejiminin Tasfiyesi Davası Ne Zaman Açılır?


Mal rejiminin tasfiyesi davası mal rejimi bittikten sonra açılacaktır. Pek çok boşanma davasında taraflar, mal paylaşımı veya tasfiyesi davası konusunda yanlış bir kanıya sahiptir. Boşanma davası sırasında mal rejimine ilişkin bir tasfiye yapılmaz. Mal rejimi davası boşanmadan sonra gündeme gelen bir davadır.

 

6284 Sayılı Kanun Ailenin Korunması

Aile Konutu Şerhi Nedir

Aile Konutu Kavramı Ve Aile Konutu Tahliyesi

Aldatılan Eşin Üçüncü Kişiye Açacağı Tazminat Davası

Araç Değer Kaybı Davası

Boşanma Davası

Boşanma Davasında Velayet Ve Nafaka

Boşanma Davasının Mirasçılar Tarafından Sürdürülmesi

Boşanmada Edinilmiş Mal Ve Kişisel Mal Ayrımı

Ceza Davalarında İştirak

Ceza Erteleme Nedir? (Tck. 51.Madde Ve Gerekçesi)

Ceza Hukukunda Genel Af Ve Özel Af

Ceza Hukukunda Taksir Nedir?

Çiftlik Bank Nedir. Piramit Satış Sistemleri

Cinsel Taciz Ve Kanundaki Yeri

Çocuk Düşürtme, Düşürme Ve Kısırlaştırma Suçu

Çocukların Cinsel İstismarı Suçu

Çocukların Cinsel İstismarı Ve Cinsel Suç Mağdurlarının Muayenesi

Ehliyete El Konulmasına İtiraz, Ehliyete El Konulması Sebepleri

Etkin Pişmanlık Ceza İndirimi Nedir

Evlatlığın Mirasçılığı

Gayrimenkul Satış Vaadi Hakkında Bilinmesi Gerekenler

Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması Nedir? Hagb Nedir?

Hakaret Suçu Nedir ?

Haksız El Atmanın Önlenmesi Ve Ecrimisil Talebi

Hırsızlık Suçunun Cezası

Hükümlüler Ve Küçük Çocuk Açısından Vasi Atanması

İddet Müddeti Nedir? İddet Müddetinin Kaldırılması

İlaçların Yanlış Kullanımı Ve Hukuki Sorumluluk

İnternet Üzerinden Dolandırıcılık

Kamulaştırma Davası

Kasten Adam Öldürme Suçu Nedir

Kasten Adam Yaralama Suçu Ve İndirim Sebepleri

Katılım Payı Alacağını Davası Nedir

Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesinin Unsurları

Mal Rejimi Davaları Ve Türleri

Marka Ve Marka Hakkının Korunması Davaları

Miras Hukukunda Ortaklığın Giderilmesi Davası

Miras Hukukunda Saklı Pay Nedir ?

Miras Hukukunda Zümre Sistemi

Miras Bırakanın Kredi Borcunun Hayat Sigortası Tarafından Ödenmesi

Murisin Banka Hesabındaki Paranın Mirascılar Tarafından Çekilebilmesi

Muvazaa Ve Mirastan Mal Kaçırma Nedir

Nesebin Reddi Davası

Nitelikli Yağma (Gasp) Suçu Nedir ?

Reddi Miras Nedir?

Sağlık Hukuku Ve Malpraktis

Soybağının Reddi Davası Nedir?

Soybağının Tespiti Davası

Suça Yardım Etme Ve Cezası (Tck 39)

Suçta Tekerrür Ve Mükerrirlere Özgü İnfaz

Apostil Nedir? Tanıma Tenfiz Davası.

Tapu İptal Ve Tescil Davası

Tehdit Ve Şantaj Suçu Nedir?

Trafik Kazası Nedeni İle Tazminat Davası

Trafik Kazası Sonucu Taksirle Öldürme Suçu

Türk Hukuku Kişinin Adını Değiştirmesi Nasıl Olur.

Uyuşturucu Kullanma Ve Yaptırımları

Uyuşturucu Ticareti Yapma Ve Yaptırımları

Velayet Davası Nedir?

Tanıma Tenfiz Davası

Boşanma Davası Ücretleri, Mahkeme Masrafları Nedir?

Cumhurbaşkanına Hakaret Suçu Nedir? (Tck 299)

Cumhurbaşkanına Hakaret Suçunun Cezası (Tck 299)

Cumhurbaşkanına Hakaret Suçu (Tck 299) Yargıtay Kararları

İnternet Hukukunda Sorumluluk Ve Kavramlar

İnternetten İçerik (Görsel,Video,Haber,Yorum) Kaldırma-Erişimi Engelleme Şartları

İnternette Suç İşlenmesi Nedeniyle İçeriğin Kaldırılması Ve Erişimin Engellenmesi