Maddi hasarlı trafik kazalarında karşı sürücünün hatası sonucu araçta hasar meydana gelir. Bu hasar aracın değerinin düşmesine sebep olur. Böylece araç değer kaybı söz konusu olur ve araç sahibine tazminat hakkı doğar.


Açılacak olan araç değer kaybı davası ile trafik kazası sebebi ile aracın piyasa değerinde oluşacak değer kaybı, hatalı sürücünün sigorta şirketinden, kusuru oranında tahsil edilebilir.


Borçlar Kanununun 122. maddesinde geçen esaslara göre; araca kaza sırasında zarar veren kişi, kendisinin bir kusuru olmadığını kanıtlamak zorundadır.
Kişiler eğer bu yeterli kanıt şartlarını sağlayamıyorlar ise, bu durumda araç değer kayıpları üzerinden gelen kayıpları mutlaka karşılamaları gerekir.
Borçlar Kanunu"nun 72. Maddesine göre; araç değer kaybı davası, kaza olayının olmasının veya kazaya neden olan tarafın kim olduğunun tespit edilmesinden sonra iki yıllık süre içinde açılabilir.


Ayrıca zaman aşımı sürelerinde kazanın olduğu tarihten itibaren 10 yıllık zamanaşımı süresi de bulunur. Tarafların kaza anından itibaren 10 yıl içerisinde dava açmaması durumunda bu hakları zamanaşımına uğrar. Böylece tazminat talep etme hakları ortadan kalkmış olur.
Fakat kazanın oluş şekline ya da türüne bağlı olarak ceza kanunlarında çok daha uzun bir zamanaşımı süresi belirlenmişse, bu durumda bu sürelere bağlı olarak işlemlere devam edilir.


Araç değer kaybı davaları, zarar gören kişilerin araçlarının daha önce herhangi bir kazaya karışmadıklarının tespit edilmesi ve karşı tarafın tam kusurlu olduğunun kanıtlanması durumunda olumlu sonuçlanmaktadır.


Trafik Kazası Araç Değer Kaybı Değer


Görevli mahkeme genel kurallara göre saptanır. Alacaklının uğradığı zararın, geçmiş günler faizinden fazla olması durumunda, borçlu, kendisinin kusurlu olmadığını ispatlamadıkça, zararın tazmini ile yükümlüdür. Aracın kısmen hasar görmesi halinde, kullanılamamasından doğacak zararlar sorumlu kişiden istenebilir. Motorlu araç zarar görmüş ise, aracın kullanış amacına göre aracın mahrumiyet zararı belirlenmelidir.


Zarara uğrayan kişi, zararını ve zarar verenin hatalı olduğunu kanıtlamak zorundadır. Uğranılan zararın miktarı tam olarak kanıtlanamıyor ise hakim, olayların akışına bakarak, zararın miktarını belirler.


Araç Değer Kaybı Davası Açmak İçin Gerekli Belgeler

 

  • Kazanın yapıldığı zaman, tutulan kaza tutanağı,
  • Aracın hasar tespit tutanağı,
  • Araçların kaza anında çekilen fotoğrafları
  • Aracın ekspertiz raporu
  • Aracın ruhsat ve diğer belgeleri

 

6284 Sayılı Kanun Ailenin Korunması

Aile Konutu Şerhi Nedir

Aile Konutu Kavramı Ve Aile Konutu Tahliyesi

Aldatılan Eşin Üçüncü Kişiye Açacağı Tazminat Davası

Araç Değer Kaybı Davası

Boşanma Davası

Boşanma Davasında Velayet Ve Nafaka

Boşanma Davasının Mirasçılar Tarafından Sürdürülmesi

Boşanmada Edinilmiş Mal Ve Kişisel Mal Ayrımı

Ceza Davalarında İştirak

Ceza Erteleme Nedir? (Tck. 51.Madde Ve Gerekçesi)

Ceza Hukukunda Genel Af Ve Özel Af

Ceza Hukukunda Taksir Nedir?

Çiftlik Bank Nedir. Piramit Satış Sistemleri

Cinsel Taciz Ve Kanundaki Yeri

Çocuk Düşürtme, Düşürme Ve Kısırlaştırma Suçu

Çocukların Cinsel İstismarı Suçu

Çocukların Cinsel İstismarı Ve Cinsel Suç Mağdurlarının Muayenesi

Ehliyete El Konulmasına İtiraz, Ehliyete El Konulması Sebepleri

Etkin Pişmanlık Ceza İndirimi Nedir

Evlatlığın Mirasçılığı

Gayrimenkul Satış Vaadi Hakkında Bilinmesi Gerekenler

Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması Nedir? Hagb Nedir?

Hakaret Suçu Nedir ?

Haksız El Atmanın Önlenmesi Ve Ecrimisil Talebi

Hırsızlık Suçunun Cezası

Hükümlüler Ve Küçük Çocuk Açısından Vasi Atanması

İddet Müddeti Nedir? İddet Müddetinin Kaldırılması

İlaçların Yanlış Kullanımı Ve Hukuki Sorumluluk

İnternet Üzerinden Dolandırıcılık

Kamulaştırma Davası

Kasten Adam Öldürme Suçu Nedir

Kasten Adam Yaralama Suçu Ve İndirim Sebepleri

Katılım Payı Alacağını Davası Nedir

Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesinin Unsurları

Mal Rejimi Davaları Ve Türleri

Marka Ve Marka Hakkının Korunması Davaları

Miras Hukukunda Ortaklığın Giderilmesi Davası

Miras Hukukunda Saklı Pay Nedir ?

Miras Hukukunda Zümre Sistemi

Miras Bırakanın Kredi Borcunun Hayat Sigortası Tarafından Ödenmesi

Murisin Banka Hesabındaki Paranın Mirascılar Tarafından Çekilebilmesi

Muvazaa Ve Mirastan Mal Kaçırma Nedir

Nesebin Reddi Davası

Nitelikli Yağma (Gasp) Suçu Nedir ?

Reddi Miras Nedir?

Sağlık Hukuku Ve Malpraktis

Soybağının Reddi Davası Nedir?

Soybağının Tespiti Davası

Suça Yardım Etme Ve Cezası (Tck 39)

Suçta Tekerrür Ve Mükerrirlere Özgü İnfaz

Apostil Nedir? Tanıma Tenfiz Davası.

Tapu İptal Ve Tescil Davası

Tehdit Ve Şantaj Suçu Nedir?

Trafik Kazası Nedeni İle Tazminat Davası

Trafik Kazası Sonucu Taksirle Öldürme Suçu

Türk Hukuku Kişinin Adını Değiştirmesi Nasıl Olur.

Uyuşturucu Kullanma Ve Yaptırımları

Uyuşturucu Ticareti Yapma Ve Yaptırımları

Velayet Davası Nedir?

Tanıma Tenfiz Davası

Boşanma Davası Ücretleri, Mahkeme Masrafları Nedir?

Cumhurbaşkanına Hakaret Suçu Nedir? (Tck 299)

Cumhurbaşkanına Hakaret Suçunun Cezası (Tck 299)

Cumhurbaşkanına Hakaret Suçu (Tck 299) Yargıtay Kararları

İnternet Hukukunda Sorumluluk Ve Kavramlar

İnternetten İçerik (Görsel,Video,Haber,Yorum) Kaldırma-Erişimi Engelleme Şartları

İnternette Suç İşlenmesi Nedeniyle İçeriğin Kaldırılması Ve Erişimin Engellenmesi