Velayet davası nasıl kazanılır Velayet Davası Nedir?

 

Boşanma davalarında en büyük sorunlardan biri de çocuğun velayetinin kimde olacağı konusudur. Hâkimler velayet konusunda karar verirken çocuğun menfaatini göz önünde bulundurmak zorundadır. Zaten velayet davalarında asıl unsur çocuğun menfaatidir. Boşanma gibi durumlarda, velayet davası kime verileceği, çocuğun hangi ebeveyn tarafından alınacağı, velayeti almayan bireyin çocuğu hangi koşullarda ve ne sıklıkla göreceği tamamen çocuğun menfaati gözetilerek verilen bir karardır.

 

Velayet Davası Nasıl Kazanılır?

 

Boşanma sürecindeki asıl konu velayet konusudur. Buna göre boşanma süreci içerisinde hâkim, hangi ebeveynin çocuğa daha iyi bir yaşam alanı sunacağı, çocuğun eğitiminin hangisi tarafından daha iyi karşılanacağı, çocuğa ilişkin gerek maddi gerekse de manevi ihtiyaçların nasıl karşılanacağı gibi konular çocuğun velayetinin kime verileceğini büyük ölçüde belirlemektedir.


Diğer yandan çocuğun boşanma süreci içerisinde bulunduğu yaş, kiminle yaşamak istediğine karar verebilecek akla sahip olması gibi unsurlarda hâkimin velayet kararında etkili olmaktadır.


Çocuğun yaşının küçük olması durumunda, çocuğun velayeti büyük oranda anneye verilmektedir. Bu gibi durumlarda hâkimler, çocuğun anne sevgisine ve şefkatine ihtiyaç duyacağından dolayı, çocuğun annesinde kalması konusunda karar vermektedir. Ama velayet konusu, kesin bir hüküm niteliği taşımadığından dolayı çocuğun ileriki yaşamında velayetinin değiştirilmesi de söz konusu olabilmektedir.


Velayet davalarında çocuğun velayetini almak isteyen ebeveynlerin sıkı bir savunma yapmaları, onlara velayeti alma konusunda avantaj sağlamaktadır.
Velayet davasında, bu davayı nasıl kazanabilirim diye merak eden kişilerin kesinlikle etkili bir savunma yapmaları gerekmektedir. Asıl yapılması gereken şey, velayet durumuna karar veren hâkimin kanaatini alabilmektedir.


Hâkim kanaati oluşturulması için kişilerin bu süreçte hukuki destek almaları gerekmektedir. Boşanma ve velayet davalarında hukuki destek almak zorunlu değildir. Fakat bu süreçte uzman bir boşanma avukatı tarafından destek alınması çocuğun velayetini alma açısından bireylere mutlak fayda sağlamaktadır.


Mahkemenin vermiş olduğu velayet kararı sonsuza kadar geçerli sayılmaz. Yani bireyler boşanmadan yıllar sonra bile çocuğunun velayetini karşı taraftan alma adına velayet davası açabilirler. Velayetin değiştirilmesi adına açılacak velayet davası içerisinde birey çocuğun mevcut koşullarından ya da iyi koşullara kendisi ile ulaşabileceği yönünde hâkimi ikna edebilirse velayetin değiştirilmesi söz konusu olmaktadır.

 

6284 Sayılı Kanun Ailenin Korunması

Aile Konutu Şerhi Nedir

Aile Konutu Kavramı Ve Aile Konutu Tahliyesi

Aldatılan Eşin Üçüncü Kişiye Açacağı Tazminat Davası

Araç Değer Kaybı Davası

Boşanma Davası

Boşanma Davasında Velayet Ve Nafaka

Boşanma Davasının Mirasçılar Tarafından Sürdürülmesi

Boşanmada Edinilmiş Mal Ve Kişisel Mal Ayrımı

Ceza Davalarında İştirak

Ceza Erteleme Nedir? (Tck. 51.Madde Ve Gerekçesi)

Ceza Hukukunda Genel Af Ve Özel Af

Ceza Hukukunda Taksir Nedir?

Çiftlik Bank Nedir. Piramit Satış Sistemleri

Cinsel Taciz Ve Kanundaki Yeri

Çocuk Düşürtme, Düşürme Ve Kısırlaştırma Suçu

Çocukların Cinsel İstismarı Suçu

Çocukların Cinsel İstismarı Ve Cinsel Suç Mağdurlarının Muayenesi

Ehliyete El Konulmasına İtiraz, Ehliyete El Konulması Sebepleri

Etkin Pişmanlık Ceza İndirimi Nedir

Evlatlığın Mirasçılığı

Gayrimenkul Satış Vaadi Hakkında Bilinmesi Gerekenler

Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması Nedir? Hagb Nedir?

Hakaret Suçu Nedir ?

Haksız El Atmanın Önlenmesi Ve Ecrimisil Talebi

Hırsızlık Suçunun Cezası

Hükümlüler Ve Küçük Çocuk Açısından Vasi Atanması

İddet Müddeti Nedir? İddet Müddetinin Kaldırılması

İlaçların Yanlış Kullanımı Ve Hukuki Sorumluluk

İnternet Üzerinden Dolandırıcılık

Kamulaştırma Davası

Kasten Adam Öldürme Suçu Nedir

Kasten Adam Yaralama Suçu Ve İndirim Sebepleri

Katılım Payı Alacağını Davası Nedir

Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesinin Unsurları

Mal Rejimi Davaları Ve Türleri

Marka Ve Marka Hakkının Korunması Davaları

Miras Hukukunda Ortaklığın Giderilmesi Davası

Miras Hukukunda Saklı Pay Nedir ?

Miras Hukukunda Zümre Sistemi

Miras Bırakanın Kredi Borcunun Hayat Sigortası Tarafından Ödenmesi

Murisin Banka Hesabındaki Paranın Mirascılar Tarafından Çekilebilmesi

Muvazaa Ve Mirastan Mal Kaçırma Nedir

Nesebin Reddi Davası

Nitelikli Yağma (Gasp) Suçu Nedir ?

Reddi Miras Nedir?

Sağlık Hukuku Ve Malpraktis

Soybağının Reddi Davası Nedir?

Soybağının Tespiti Davası

Suça Yardım Etme Ve Cezası (Tck 39)

Suçta Tekerrür Ve Mükerrirlere Özgü İnfaz

Apostil Nedir? Tanıma Tenfiz Davası.

Tapu İptal Ve Tescil Davası

Tehdit Ve Şantaj Suçu Nedir?

Trafik Kazası Nedeni İle Tazminat Davası

Trafik Kazası Sonucu Taksirle Öldürme Suçu

Türk Hukuku Kişinin Adını Değiştirmesi Nasıl Olur.

Uyuşturucu Kullanma Ve Yaptırımları

Uyuşturucu Ticareti Yapma Ve Yaptırımları

Velayet Davası Nedir?

Tanıma Tenfiz Davası

Boşanma Davası Ücretleri, Mahkeme Masrafları Nedir?

Cumhurbaşkanına Hakaret Suçu Nedir? (Tck 299)

Cumhurbaşkanına Hakaret Suçunun Cezası (Tck 299)

Cumhurbaşkanına Hakaret Suçu (Tck 299) Yargıtay Kararları

İnternet Hukukunda Sorumluluk Ve Kavramlar

İnternetten İçerik (Görsel,Video,Haber,Yorum) Kaldırma-Erişimi Engelleme Şartları

İnternette Suç İşlenmesi Nedeniyle İçeriğin Kaldırılması Ve Erişimin Engellenmesi